• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Uusiutuvan energian tavoitteet saavutettu Sakarinmäessä

Sakarinmäen koulukeskukselle on rakennettu uusiutuvan energian lämmitysratkaisu, jonka muodostaa aurinkokeräinten, maalämpöjärjestelmän, öljykattilan ja lämpövarastojen kokonaisuus.

Järjestelmää suunniteltaessa asetettiin tavoitteeksi saavuttaa 80 prosentin uusiutuvan osuus aurinko- ja maalämpöenergialla. Tämä tavoite on ensimmäisenä käyttövuotena saavutettu, sillä aurinkolämmön osuus oli ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna 2015 noin 3 prosenttia ja maalämmön 79 prosenttia.

Lämpökeskuksen kahdessa öljykattilassa on kokeiltu bioöljyn polttoa onnistuneesti. Siten alkuvuonna poltetusta öljystä pääosa on ollut bioöljyä, mikä edelleen kasvattaa uusiutuvan osuutta noin 90 prosenttiin.

Prosessia kehitetty

Syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana öljykattila käynnistyi usein varsin lyhyiksi ajanjaksoiksi tasaamaan lämmöntuotantoa vastamaan asiakaskiinteistöjen kulutusta. Kesän aikana prosessiin tehtiin pieniä muutoksia, jotta öljykattiloiden lyhyitä käyntiaikoja saataisiin vähennettyä. Näiden parannusten tulokset näkyvät syyskauden aikana öljykattilan lyhyiden käyttöjaksojen vähentymisenä ja edelleen öljynkulutuksen pienentymisenä.

Vertailtaessa lokakuuta 2014 ja 2015, pienillä muutoksilla on saavutettu uusiutuvan osuuden nousua 89 prosentista 96 prosenttiin. Vastaavasti verrattaessa marraskuuta uusiutuvan osuus nousi 82 prosentista 94 prosenttiin. Vertailujaksoina lämmön tuotantomäärät on ovat olleet samaa suuruusluokkaa, mutta säätiloissa on ollut vaihteluita.

Uutta oppia

Sakarinmäen uusiutuvan demokohde on ollut meille mielenkiintoinen oppimisprosessi siitä, miten paikallisesti eri tuotantomuotoja hyödynnetään yhdessä. Järjestelmän käyttäjien on tärkeä ymmärtää eri tuotantomuodoista koostuvaa järjestelmää kokonaisuutena, jotta se saadaan toimimaan energiankulutuksen ja ympäristön kannalta tehokkaasti.

Emme suinkaan ole Helenissä ainoita, jotka ovat kokeilusta oppineet. Sakarinmäen koulussa lämmöntuotanto on myös osa opetusta. Koululaiset ovat muun muassa tutustuneet eri lämmitysmuotojen periaatteisiin fysiikantunnilla, opetelleet käsittelemään ja tulkitsemaan tilastotietoa koulun energiadatan avulla ja käyttäneet dataa taulukkolaskennan opettelussa tietotekniikkatunneilla.

Sakarinmäen lämmöntuotantoa ja eri tuotantomuotojen osuutta voi seurata livenä nettisivuillamme. Voit myös ladata historiatietoja samalta sivulta.

Sakarinmaki_25_1_2016
Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen on aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista, mikä toi hänet kaukolämmön ja -jäähdytyksen pariin. Hänen tehtävänään on varmistaa, että lämpöä riittää myös talvipakkasilla ja että kaukolämmöllä parannetaan jatkossakin kaupunki-ilman laatua. Juhanin kiinnostus lämmittämiseen heräsi jo alle kouluikäisenä, kun hänen kotitaloaan lämmitettiin aurinkoenergian ja öljyn yhdistelmällä.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Sakarinmäen koulun lämmöntuotanto livenä!

Sakarinmäen koulukeskuksen maalämmöllä, aurinkolämmöllä ja bioöljyllä käyvän lämpökeskuksen energiantuotantoa voi nyt seurata reaaliaikaisena verkkosivuillamme ja paikan päällä koulun aulassa.

Sakarinmäen koululle 6300 metriä maalämpökaivoja

Laajenevalle Sakarinmäen koulukiinteistölle on asetettu tavoitteeksi tuottaa yli 80 prosenttia lämmitysenergiasta uusiutuvilla energialähteillä. Östersundomissa sijaitsevan, nykyisestä kaukolämpöverkosta erillään olevan kohteen lämmön tuotantomuodoksi valittiin hybridiratkaisu, jossa maalämpö ja aurinkokeräimet yhdistetään olemassa olevaan lämpökeskukseen.

  • 19.12.2016

Sakarinmäen koululle vuoden uusiutuva energiateko -kisan kunniamaininta!

Sakarinmäen koulukeskuksen öljylämmityksen korvaaminen yli 80-prosenttisesti uusiutuvalla energialla on saanut Motivan vuoden uusiutuva energiateko 2013 -kilpailussa kunniamaininnan.