• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Miten sähkö vakuutetaan?

Asiakkaamme tuottavat jo enemmän joustoa kuin yksi perinteinen voimalaitos tuottaa.

Eikö olisikin mukava saada takeet siitä, että sähköä riittää ja verkko pysyy kasassa isommankin häiriön osuessa kohdalle? Tavallaan tällaiset takeet ovat jo olemassa; niistä huolehtii Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähköverkon häiriötilanteessa automaattisesti aktivoituva sähköverkon jousto eli ns. reservi tasapainottaa verkon tehovajeen.

Välttääkseni turhat intti-konnotaatiot käytän tästä edespäin sanan ”reservi” sijasta yksinkertaisesti ”joustoa”. Terävä lukija saattaa pian huomata myös toisen syyn sanavalintaan.

Jousto voi koostua voimalaitoksista, kulutuksesta tai vaikkapa sähkövarastoista. Kulutuspuolen jousto eli kysyntäjousto koostuu tavallisesta sähkönkulutuksesta, kuten sähkömoottoreista tai valaistuksesta. Kulutuskohteen osalta joustotoimenpide tarkoittaa irtikytkentää tai tehon hienosäätöä.

Valitettavasti sähkönsaannin vakuuttaminen ei ole ilmaista lystiä. Kantaverkkoyhtiön jouston hankinnan kustannukset jakautuvat kaikkien sähkönkäyttäjien kesken kantaverkkomaksujen muodossa. Vaikka kotitaloudet ja muut pienet sähkönkäyttäjät eivät suoraan näe laskullaan kantaverkkomaksun osuutta, siellä se silti on. Pienkuluttajan osalta kantaverkkomaksun osuus koko sähkön hinnasta on noin kolme prosenttia.

Sähkönkulutuksen jousto korvataan

Kysyntäjouston avulla sähkönkäyttäjä saa korvauksen tekemästään sähkönkulutuksen joustosta ja ansaitsee siis kovalla rahalla maksamiaan kantaverkkomaksuja takaisin. Sähkönkulutus toimii tässä tapauksessa sähköverkon vakuutuksena, ja vakuuttajana on sähkönkäyttäjä itse.

Kulutuspään jousto mahdollistaa myös uusiutuvan, säästä riippuvan energiantuotannon nopeamman kasvun, ja tulevaisuudessa joustoa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän.

Asiakkaamme ovat jouston edelläkävijöitä

Helen tarjoaa yrityksille Jousto-palvelua, jonka avulla yritys osallistuu kantaverkon valtakunnalliseen joustonhankintaan ja tarjoaa irti kytkettävää tai hienosäädettävää sähkönkulutusta Helenille ja edelleen kantaverkon käyttöön. Helen maksaa yritykselle korvauksen ja myy jouston edelleen kantaverkolle.

Palvelumme on kasvanut hienosti, ja asiakkaamme tuottavat jo enemmän joustoa kuin yksi perinteinen voimalaitos tuottaa. Olemme rakentaneet asiakkaidemme kanssa virtuaalisen voimalaitoksen, joka tasapainottaa verkkoa ja tukee siten yhteiskunnan perusinfran ylläpitoa. Tarjoamme asiakkaalle luotettavan kumppanuuden, alan parhaat osaajat sekä muita innovatiivisia ja hyödyllisiä palveluita.

Jousto-palvelu sopii erityisen hyvin mm. kasvihuoneille ja datakeskuksille. Kasvihuoneissa hyödynnetään älykästä valaistuksenohjausta. Datakeskuksen tapauksessa sähkönkulutusta ei tietenkään irtikytketä, vaan hyödynnetään varavoimalla ja katkeamattomalla sähkönsyötöllä eli UPS:lla varmennettuja kohteita. Sovelluskohteita on lukuisia.

Jousto-palvelun käyttöönotto on helppoa. Lue lisää Helenin yrityssivuilta.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Lisää joustoa virtuaalisesta voimalasta

Olemme rakentaneet uuden voimalan, joka ei tarvitse kattilaa, turbiinia, isoa piippua eikä erillistä tonttia. Uuden voimalaitoksen generaattoreina ovat sähkönkäyttäjät, jotka lisäävät joustoa sähköjärjestelmään ja tekevät samalla merkittävän ekoteon.

  • 16.1.2018

Kiinteistöjen lämpöjoustot hyötykäyttöön

Kuinka saada kuluttajien energiankäytön joustomahdollisuus tiiviimmäksi osaksi energiamarkkinaa? Tämä on kysymys, johon olemme Helenissä pohtineet ratkaisuja sekä sähkö- että lämmitysmarkkinoiden osalta.

Helenin lämpöpumppulaitos on valmiudessa kysyntäjoustoon sähkön huippukulutustilanteissa

Suomen suurin lämpöpumppulaitos on valittu osaksi kansallista tehoreservijärjestelmää – Helen osallistuu koko Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen avulla.