• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Uusia ratkaisuja luomassa yhdessä Euroopan kanssa

Euroopassa ollaan luomassa energiatulevaisuutta, ja olemme siinä mukana ensimmäisten joukossa. Kun uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa, sähköjärjestelmää on kehitettävä joustavammaksi.

Saavuimme aurinkoisen Dublinin kokouspaikalle Croke Park -stadionille, ja pikkuhiljaa, ympäri Eurooppaa tulleiden kollegoiden valuessa paikalle, myös keskustelu salissa vilkastui. Osallistujien sähköverkko-taustan ansiosta keskustelun painopiste oli vahvasti tulevaisuuden ratkaisuissa ja siinä, minkälaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta mahdollistetaan tuuli-, aurinko- ja joustoratkaisujen integrointi sähköjärjestelmään. Paikalla oli myös kyberturvallisuuden asiantuntijoita, ja oli hienoa kuulla, että myös tietoturva-asioita käsitellään jo nyt asian mukaisella vakavuudella.

Helen ja Helen Sähköverkko osallistuvat SysFlex-nimiseen EU-tutkimushankkeeseen, jossa pureudutaan nimenomaan tuleviin Euroopan laajuisen sähköjärjestelmän haasteisiin. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, tuotteita ja palveluita tilanteessa, jossa sähköjärjestelmään olisi kytketty 50 prosentin osuus uusiutuvan energian tuotantoa. Uusiutuvan tuotannon vastapariksi tarvitaan joustoa. Tällä kehityskululla saadaan turvattua koko sähköjärjestelmämme hyvä toiminta myös tulevaisuudessa.

Helenin ja Helen Sähköverkon tavoitteena on demonstroida hajautettujen tuotanto- ja joustoyksiköiden markkinoille vientiä jo olemassa oleville kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinoille. Kehitettävät ratkaisut lisäävät sähköjärjestelmän joustoa, parantavat tiedonvaihtoa myös maiden rajojen yli ja vievät yhteistä kokonaisuutta kohti uusiutuvien merkittävästi isompaa osuutta.

Joustavia resursseja on Helsingin seudulla jo mukavasti. Tällaisia ovat esimerkiksi aurinkovoimalat, sähkövarastot, lämmityskuormat, sähköautojen latauspisteet ja kotiautomaation ohjattavat kuormat. Kytkemällä joustoresursseja osaksi markkinoita mahdollistetaan uusiutuvan tuotannon hyödyt ja voimajärjestelmän luotettava toiminta.

Älykäs sähköverkko ja joustot myös paikallisena voimavarana

Joustoresursseja hyödynnetään myös paikallisen verkkoyhtiön operoinnissa, nyt SysFlexissä demonstroitavien paikallisten markkinapaikkojen ja tuotteiden kautta.

Esimerkiksi Kivikon hiihtohallin katolla sijaitsevan aurinkovoimalan energiatehokkuutta ja käytettävyyttä parannettiin hyödyntämällä voimalan ja verkon välissä toimivia inverttereitä. Nämä kompensoivat viime kesänä Kivikon hiihtohallin jäähdytyslaitteistojen tuottamaa loistehoa. Asiakkaan sähkölasku pieneni, ja samalla paikallisen sähköverkkoyhtiön loistehotasapaino parani.

SysFlexissä jatketaan paikallisen markkinapaikan kehittämistä sekä uusien paikallisten tuotteiden kehitystä. 

Nelivuotinen tutkimushanke

Nelivuotinen EU-tutkimushanke SysFlex ulottuu vuoden 2021 loppuun. Hankkeelle saatiin tehokas aloitus kick-offissa Dublinissa. Aloituskokouksen osallistujia oli 110. Suomesta SysFlexiä työstävät ja Dublinissa edustivat osallistujat Helenistä, Helen Sähköverkosta sekä VTT:ltä.

SysFlex-hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No 773505 mukaisesti.

Kristiina Siilin

Kristiina Siilin

Kristiina vastaa Helenillä sähkövarastojen ja jouston liiketoiminnasta ja sen kehityksestä. Uuden oppiminen ja jatkuva kehittyminen ohjaavat Kristiinan työtä - niiden avulla hän uskoo voivansa vaikuttaa ja kääntää energiamurroksen haasteet liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksiksi.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 17.11.2017

Mitkä energia-alan teemat paitsiossa?

Kun energia-alan globaaleista megatrendeistä puhutaan, esiin nousevat muun muassa ilmastonmuutoksen luomat muutospaineet, digitaalisten innovaatioiden tuomat mahdollisuudet sekä kyberuhkat, jotka pakottavat kehittämään energiajärjestelmiä. Mistä teemoista sen sijaan ei puhuta?

  • 8.6.2018

Millainen on tulevaisuuden energiajärjestelmä?

Helenin sidosryhmätilaisuudessa kesäkuussa keskusteltiin energiatulevaisuudesta. Mitkä seikat siihen vaikuttavat? Mistä tulee energiamarkkinoiden läpimurto? Millainen on x-talous?

Biopolttoaineilla korvataan kivihiiltä

Helen on muutaman vuoden ajan korvannut kivihiiltä biopolttoaineella Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla lisäämällä pellettiä kivihiilen sekaan. Tämä ei kuitenkaan pidemmällä tähtäimellä riitä, vaan kivihiilivoimalat tullaan kokonaan korvaamaan muilla tuotantomuodoilla.