• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Data muokkaa energiasektoria

Digitalisaation ja datan vaikutusta eri toimialoille on puhkihehkutettu jo vuosia. Energiasektori ei ole poikkeus, vaikka alalla ei ihan eturintamassa olekaan edetty. Visioiden maalailusta on päästy pioneerivaiheeseen, jossa kehitys kiihtyy ja konkretisoituu.

Digitalisaation vaikutus energiasektoriin on osa koko toimialan murrosta: yksi muutoksen tunnusmerkeistä on energian tuottajan ja käyttäjän rajan hämärtyminen. Energian tuotannossa ollaan osittain siirtymässä suurista tuotantoyksiköistä kohti hajautetumpaa mallia, jossa energiaa tuotetaan lähempänä, pienemmissä yksiköissä ja entistä ympäristöystävällisemmin.

Yksi esimerkki energian tuotannon hajautuksesta on hukkalämmön talteenotto. Ylimääräistä lämpöä otetaan talteen muun muassa konesaleista ja teollisuusprosesseista, jolloin tuotettu energia palaa takaisin kiertoon. Kun tuotanto hajautuu pienempiin virtoihin, hajautuu myös ohjauksessa käytettävä tieto. Tällaisen energiaverkon ohjaaminen on huomattavasti aiempaa vaativampaa, ja sen optimointi tarvitseekin avukseen tekoälyratkaisuita.  

Data on tärkeää niin kuluttajille, yrityksille kuin taloyhtiöille  

Digitalisaatio näkyy kuluttajille paitsi kätevämpinä asiointivaihtoehtoina, myös kokonaan uudenlaisina palveluina. Energia on meille kaikille tärkeää, mutta haluamme siltä eri asioita. Yksi haluaa pienentää hiilijalanjälkeään, toinen optimoida energian hintaa, kolmas ohjata sähköautonsa latausta ja niin edelleen. Data ja digitalisaatio mahdollistavat näihin kaikkiin tarpeisiin uusia, personoituja palveluja.  

Myös yritykset ja taloyhtiöt ovat entistä kiinnostuneempia omien energiavalintojensa ympäristövaikutuksista, joiden puntaroinnissa yhä keskeisemmässä roolissa on energian tuotantomuotojen rinnalla sen käyttötavat. Datalla ja digitaalisilla palveluilla energian käyttöä voidaan ohjata sekä tehdä siitä läpinäkyvämpää ja ennustettavampaa. Esimerkiksi lämmitystehoja voidaan optimoida niille ajankohdille, kun sitä eniten tarvitaan. Tulevaisuuden kiinteistöt muuttunevatkin digitalisaation myötä tasalämpöisistä vaihtolämpöisiksi.  

Enemmän avointa dataa  

Hyödynnämme Helenillä paljon dataa toimintamme kehittämiseen ja optimointiin, mutta haemme vielä lisää vauhtia kumppanuuksista. Toimiakseen nämä kumppanuudet tarvitsevat polttoaineekseen dataa: Tulemme avaamaan kehitysympäristön, jossa kumppanimme voivat kehittää uusia digitaalisia innovaatioita todellista vastaavalla, mutta keinotekoisella datalla.  

Tulemme myös tarjoamaan enemmän avointa dataa: ensimmäisenä julkaisemme Helsingin lämmityksen tehotiedot tuntitasolla vuodelta 2016, jolla avaamme mahdollisuuden tutkia muun muassa hiilineutraaliuden saavuttamista datan näkökulmasta. Uskomme, että uusi energia-aikakausi tulee olemaan ennen kaikkea digitaalinen, ja suurimmat hyödyt uusista mahdollisuuksista saavutetaan silloin, kun yhdistämme voimat.

Tuomas Teuri

Tuomas Teuri

Tuomas Teuri on Helenin digijohtaja. Hän on digitalisaation kehityspioneeri, joka haluaa viedä projektit kokeiluista käytäntöön ja isoon mittakaavaan. Vapaa-ajallaan sähköautoileva Tuomas ui, pyöräilee ja juoksee - toisinaan kaikki peräkkäin.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin