• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Onko biomassan energiakäyttö ja luonnon monimuotoisuus yhteensovitettavissa?

Luonnon monimuotoisuus on meitä kaikkia koskettavaa asia. Erityisesti Suomessa metsät ja metsien kestävä käyttö ovat avainasemassa puhuttaessa luonnon monimuotoisuudesta. Biomassan energiakäyttö on myös yksi näkökulma, joka on huomioitava tässä isossa kokonaisuudessa.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan maapallon eri lajien kirjoa sekä perinnöllistä vaihtelua. Monimuotoisuus on vähän kuin luonnon vastustuskyky muuttuvia olosuhteita, kuten ilmastonmuutosta ja tauteja vastaan.

Lahopuilla on iso merkitys etenkin metsäluonnon monimuotoisuudelle. Jopa neljäsosa Suomen metsissä elävistä lajeista on riippuvaisia lahoavasta puusta. Näitä ovat muun muassa erilaiset sienet ja hyönteiset ja kolopesijät.

Monipuolisuus on tässäkin asiassa valttia, sillä lahopuun määrän lisäksi eri lajeille on tärkeää erilainen lahopuu: tarvitaan lahoamisen eri vaiheessa olevia runkoja. Osa lajeista suosii pystylahoa, osa taas järeää, pitkälle lahonnutta maapuuta. Läpimitaltaan yli 20-senttisen ja pitkälle lahonneen puun on tutkittu olevan erityisen tärkeä uhanalaisille lajeille.

Biomassan energiakäyttöä lisätään matkalla hiilineutraaliuteen

Me Helenissä olemme lisäämässä biomassan käyttöä energiantuotannossa matkalla kohti hiilineutraaliutta. Käytämme jo tällä hetkellä puupellettejä, jotka valmistetaan pääosin teollisuuden sivutuotteista. Rakennettavassa Vuosaaren biolämpölaitoksessa pääpolttoaineena tulee olemaan metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Sitä valmistetaan hakkuiden sivutuotteista, kuten oksista ja pieniläpimittaisesta harvennuspuusta.

Kaikessa metsän käytössä, niin myös bioenergian hyödyntämisessä, tulee huomioida metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Hankittava polttoaine onkin kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua. Lisäksi biomassan hankinnassa otetaan huomioon Energiateollisuus ry:n suositukset lahopuiden jättämisestä metsään monimuotoisuuden turvaamiseksi. Monimuotoisuuden ylläpitäminen edellyttää koko ketjun tahtotilaa ja osaamista metsänomistajasta korjaajaan ja käyttäjään.

Tule keskustelemaan!

Metsien monimuotoisuuden turvaaminen, lahopuut ja pökkelöt, suojavyöhykkeet ja vesiensuojelu! Näistä ja muista luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä toivomme hyvää ja rakentavaa keskustelua myös energia-alalle. Helen haluaa osaltaan olla edistämässä luonnon monimuotoisuutta.

Tervetuloa Helenin webinaariin keskiviikkona 17.6.2020 klo 9-10.30 kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun aiheesta: Onko biomassan energiakäyttö ja luonnon monimuotoisuus yhteensovitettavissa?

Tilaisuuden avaa Maiju Westergren, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet -johtaja Helen Oy:stä.
Pääpuhujana on johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapio Oy:stä aiheella
Biodiversiteetin köyhtymisen riski ja kuinka sitä hallitaan metsien kestävässä käytössä

Kommenttipuheevuoron pitävät:
Harri Laurikka Bioenergia ry:stä ja Auvo Kaivola PEFC Suomi - Suomen metsäsertifikaatti ry:stä

Helenin ajankohtaisista aiheista kertovat:
Jari Stenvall: Helenin biopolttoaineiden hankinnan kriteerit
Fredrik Forss: Diplomityön esittely, biopolttoaineiden elinkaari

Ilmoittaudu tästä 15.6. mennessä! 

Maiju Westergren

Maiju Westergren

Maiju Westergren luotsaa Helenin vastuullisuusasioita sekä edunvalvontaa. Hänen mielestään energia-ala on täynnä mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia ratkaisuja. Vapaa-ajallaan Maiju ihmettelee puutarhan rönsyämistä, tanssii flamencoa ja viihtyy liikkuen luonnossa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin