• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Mustikkamaan luolalämpövarasto täytetään pian vedellä

Helenin luolalämpövaraston rakennustyöt ovat loppusuoralla, ja nyt asennetaan prosessilaitteita ja putkistoja. Työmaalla aletaan jo valmistautua jättimäisten luolien täyttöön vedellä. Mustikkamaan luolalämpövarasto on valmistuessaan Suomen suurin.

Mustikkamaan vanhat öljyluolat täytetään loppusyksyn aikana vedellä. Vettä Mustikkamaan luolalämpövarastoon mahtuu yli 40 kertaa Helsingin uimastadionin altaiden tilavuuden verran.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiajärjestelmä 2035, ja energian varastointikapasiteetin kasvattaminen yhtenä ratkaisuna vie Heleniä kohti tätä tavoitetta. Lämmön varastointi parantaa energiajärjestelmän energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Se tukee kivihiilen käytön vähentämistä ja korvaamista muilla tuotantotavoilla. Pian valmistuvalla lämpövarastolla pystytään tasaamaan lämmön kulutuksen vaihteluita jopa viikkotasolla.

Helen käynnisti Suomen suurimman lämpövaraston, Mustikkamaan luolalämpövaraston, rakentamisen vanhoihin öljyluoliin vuoden 2019 alussa. Lämpövarasto saadaan tuotantokäyttöön kesällä 2021. Lämpövaraston käyttöönotto mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 21 000 tonnilla.


Suomen suurimman lämpövaraston eli lämpöakun sisään ei enää pääse. Tila on suljettu yläpuolelta painetulpilla, joiden läpi kulkevat diffuusoriputket akun latausta ja purkua varten. Diffuusoriputket siirtävät veden akkuun, kun sitä ladataan ja puretaan. Kahden lämpöluolan vesitilavuus on yhteensä 260 000 kuutiometriä. Kuvassa vanhempi projektipäällikkö Päivi Saajoranta.


Alapuolelta ja sivuilta akkutila on suljettu massiivisilla paineseinillä, joista suurin on yli 2 metriä paksu, ja yli 9 metriä leveä ja korkea.


Väliaikainen silta johtaa luolan yli paineseinälle.


Viimeiset rakennustyöt ovat käynnissä paisuntatilassa. Tila tarvitaan, koska akussa olevan veden tilavuus vaihtelee lämpötilan mukaan.


Lämmönsiirtimet on asennettu prosessitilaan, jossa työmaa on vielä käynnissä. Viisi suurta lämmönsiirrintä pitää lämpöakun veden erillään kaukolämpöverkon vedestä. Siirtimien kautta akkua ladataan ja puretaan. Yhtäjaksoisesti akusta voidaan ladata tai purkaa lämpöä 120 MW:n teholla neljän vuorokauden ajan.


Kaukolämpöverkon vesi kiertää kaukolämpöpumppaamon kautta lämmönsiirtimien läpi ja palaa sen jälkeen kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkon vesi ei sekoitu lämpövaraston veden kanssa.


Luolalämpövarasto liitetään kaukolämpöverkkoon tunnelissa kulkevien putkien kautta. Tunneli kulkee meren alla Mustikkamaalta Hanasaareen.

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen

Juhani Aaltonen on aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista, mikä toi hänet kaukolämmön ja -jäähdytyksen pariin. Hänen tehtävänään on varmistaa, että lämpöä riittää myös talvipakkasilla ja että kaukolämmöllä parannetaan jatkossakin kaupunki-ilman laatua. Juhanin kiinnostus lämmittämiseen heräsi jo alle kouluikäisenä, kun hänen kotitaloaan lämmitettiin aurinkoenergian ja öljyn yhdistelmällä.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin