• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Energiamurros haastaa osaamisstrategiaa – haemme vahvistusta johtamisen ja kulttuurin kehittämiseen

Helenin visiona on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville. Uudistusmatkallamme modernilla HR:llä on keskeinen rooli. Uusi Talent & Leadership Managerin tehtävä vauhdittaa tulevaisuuden organisaation rakentamista ja edelläkävijyyden vahvistamista.

Energiamurros tuo meille uuden näkökulman johtamiseen, työroolien kehittämiseen, osaajien houkutteluun sekä kehittämiseen. Samaan aikaan työn eriytyminen ajasta, paikasta ja työsuhteesta pakottaa meidät yhä joustavampaan ajatteluun. HR on tänään businesskriittisempi ura- ja organisaatioarkkitehti kuin koskaan.

Työntekijöiden näkökulmasta muutos ei kohtele kaikkia tasavertaisesti. Kaikissa työtehtävässä ei ole mahdollisuutta tehdä etätöitä, ja toiset taas kärsivät etätyöstä pitkällä ajalla. Esihenkilötkin ovat jo pitkään olleet haasteen edessä: kun vain osa tiimistä on läsnä, inklusiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen pitää kiinnittää ihan eri tavalla huomiota ja luoda uusia keinoja ja työkaluja tehokkaaseen työn tekemiseen.

Helenillä katsomme murrosta kuitenkin paljon laajemmin kuin hybridimallina. Rakennamme juuri nyt kokonaisvaltaista toimintamallia, joka yhdistää hybridiajan modernit käytännöt ja parhaan työntekijäkokemuksen, ihmisten kasvun ja kehittymisen. Luomme rakenteita ja edellytyksiä ketterälle ja yksikkörajat ylittävälle yhteistyölle ja pohdimme sekä fyysistä että digitaalista työntekijäkokemusta monitahoisesti.

Ventures-toimintomme on hyvä esimerkki siitä, miten organisaation sisäisiä liiketoimintoja sekä ulkoisia, globaaleja, toimijoita yhdistävä toimintamalli voi olla kasvun edellytys. Kasvun takana on aina ihmiset, ja meidän tehtävämme on varmistaa, että rakennamme systeemiä, joka saa ihmisistämme parhaan esiin.

Niinpä osaamisstrategia nousee toimintamme keskiöön. Heleniläisillä on maailmanluokan laajaa osaamista energiateknologioissa ja -ratkaisuissa. Kovan ydinosaamisemme rinnalle tarvitsemme yhä enemmän tulevaisuuden taitoja, joita kehitämme systemaattisesti ja vakiinnutamme osaksi kulttuuriamme.

Tiedostamme, että osaaminen kehittyy dynaamisesti yhdessä tekemällä. Haluamme olla jatkuvasti aktiivisia lokaaleilla ja globaaleilla rajapinnoilla, jossa innovaatioita ja uutta osaamista syntyy. Tarvitsemme aiempaa enemmän dataa, ja onneksemme ihmismielen kehitystäkin pystytään tänä päivänä mittaamaan validisti.

Nyt meillä on käsillä tilanne, jossa yhdistyy energiasektorin pitkäjänteinen kehityskaari ja ketteryyden vaade osana muutosjohtamista. HR:n näkökulmasta toimintakenttä on vaativa, mutta samaan aikaan upea ja äärimmäisen mielenkiintoinen mahdollisuus!

Taina Kokkarinen

Taina Kokkarinen

Taina Kokkarinen kehittää Helenissä johtamista ja kulttuuria sekä moderneja rakenteita ja käytäntöjä osaamisen ja suorituksen johtamiseen. Hän luo työssään edellytyksiä erinomaiselle työntekijäkokemukselle yhdistämällä strategisen ajattelun ja yksilölähtöisen lähestymistavan kaikessa tekemisessään. Taina kirkastaa ajatustaan juoksulenkeillä ja rentoutuu perheensä kanssa mökkeillen ja veneillen.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin