Pitkäjänteistä ilmastotyötä

Teemme pitkäjänteistä ilmastotyötä. Olemme jo vuosien ajan rakentaneet kestävää ja huoltovarmaa energiajärjestelmää.

Tieteeseen perustuvat kasvihuonekaasupäästötavoitteet

Helen on ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Uudet tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.

SBTi:n hyväksymissä tavoitteissaan Helen sitoutuu:

  • vähentämään Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjään 77 prosentilla tuotettua sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta.
  • vähentämään Scope 1 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjään 77 prosentilla myytyä sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta.

Scope 3 päästöjen osalta tavoitteen piiriin kuuluvat osakkuusyhtiöiden energiatuotannon kasvihuonekaasupäästöt sekä ostetun ja jälleenmyydyn sähkön ja lämmön tuotantoon liittyvät päästöt. Tavoiterajat sisältävät biogeeniset päästöt ja poistot. Biogeeniset päästöt on käsitelty tavoitteessa nollapäästöisinä, koska kestävä biomassa on EU:n päästökaupassa nollapäästöinen. 

Ilmastotekoja

Kivihiilestä luopuminen

Luovumme kivihiilestä vuoteen 2024 mennessä. Helenin kivihiilen käyttö vähenee merkittävästi jo lämmityskaudella 2022–2023, kun Hanasaaren voimalaitos siirtyy ensin varakäyttöön ja suljetaan 1.4.2023, jolloin kivihiilen käyttö puolittuu. Energiantuotantomme on täysin hiilineutraalia vuonna 2030.​

Kivihiili korvataan ensivaiheessa mm. hukkalämmöillä, biolämmöllä, energian varastoinnilla sekä aurinko- ja tuulivoimalla. Lisäksi selvitämme mm. meriveden lämmön talteenottoa. Pidemmällä tulevaisuudessa mahdollisuuksia ovat esim. pienydinvoima ja vety.

Lue lisää siitä, miten huolehdimme myös biodiversiteetistä

Lue lisää pienydinreaktoreiden tarjoamista mahdollisuuksista

Lue lisää energiamuotojen elinkaaripäästöistä

Kaukolämpö on luotettava ja energialähteestä riippumaton lämmitysmuoto, joka on matkalla hiilineutraaliksi​

Kaukolämpö on energianlähteestä ja teknologiasta riippumaton tuotantomuoto, jonka tuotantorakenne muuttuu hiilineutraaliksi samassa tahdissa koko Helenin energiantuotannon kanssa. Asiakkaamme voivat jo nyt valita lämmitystavaksi uusiutuvan kaukolämmön tai kiertolämmön, ja asukkaalle kaukolämmitys on helppoa, edullista ja luotettavaa.

Lämpö- ja jäähdytysverkot ovat erinomainen alusta uusien energiaratkaisujen kehittämiselle; esimerkiksi lämmitämme jatkossa koteja Telian datakeskuksen ja Pauligin kahvinpaahtoprosessin hukkalämmöillä.

Maalämpö on kaukolämpöä täydentävä ratkaisu, ja Helen rakentaa maalämpöratkaisuja sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Tulevaisuuden lämmitys voi olla myös hybridi.

Lue lisää Vuosaaren biolämpölaitoksesta

Liikenne sähköistyy - samalla on turvattava riittävät latausmahdollisuudet​

Sähköautoilu on merkittävä keino hillitä liikenteen päästöjä. Liikenne ja viestintäministeriön julkaiseman fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on, että Suomessa on vuonna 2030 noin 700 000 sähköhenkilöautoa, joista vähintään puolet täyssähköautoja. Tänä vuonna jo lähes 30 % rekisteröidyistä henkilöautoista oli sähköauto tai ladattava hybridi, ja samalla latauspisteiden tarve kasvaa jatkuvasti.​

Sähkö on energiatehokkain liikenteen suorien päästöjen vähentäjä, sillä se on liikenteen energialähteistä ainoa, jolla voidaan samanaikaisesti vähentää päästöjä ja liikenteen kokonaisenergiankulutusta. Tavoitteemme on olla pääkaupunkiseudun suurin latauspalvelujen tarjoaja ja valtakunnallisesti yksi johtavista palveluntarjoajista 2025 mennessä.​

Julkinen latausverkostomme Helsingissä kattaa yli 220 latauspistettä ja niissä kaikissa auto latautuu puhtaalla tuulisähköllä. Lisäksi panostamme valtakunnallisen verkoston rakentamiseen valtateiden varsille, kasvukeskuksiin ja liikenteen solmukohtiin. Tarjoamme julkisen latauspalvelun lisäksi latausratkaisuja yrityksille, taloyhtiöille ja omakotitaloihin.

Lue lisää sähköautojen Helsingin latausverkoston laajennuksesta

Lue lisää yhteiskäyttöautoilusta Green Mobilityn kanssa

Neljä vuodenaikaa asettavat haasteita energiantuotannolle

Energiantuotannossa on varauduttava aina kaikkein kylmimmän vaihtoehdon mukaan, jotta lämpöä ja sähköä riittää kaikkiin sääolosuhteisiin. Toimitusvarmuus tulee aina huomioida hiilineutraalin tuotannon suunnittelussa.​

Suomen talvessa tarvitaan vielä polttamalla tuotettua lämpöä, näin myös Helsingissä. Kivihiili tullaan pääosin korvaamaan ei-polttavilla ratkaisuilla, minkä lisäksi rakennamme Vuosaareen biolämpölaitoksen, joka turvaa lämmöntuotannon. Biolämpölaitos käyttää polttoaineena sertifioituja ja alkuperältään varmennettuja metsätalouden sivutuotteita.

Lue lisää Euroopan luotettavimmasta energian jakelusta

Lue lisää hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutuksista

Vaikutamme ilmastonmuutokseen myös globaalisti

Vuonna 2019 perustettu Helenin kasvusijoitusyksikkö Helen Ventures investoi Euroopan innovatiivisimpiin energia-alan startupeihin. Jotta energia-ala pystyy torjumaan ilmastonmuutosta, tarvitaan uusia innovaatioita. Yhteensä 50 miljoonan euron investoinneilla Helen vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen myös globaalisti, kun teemme yhteistyötä kansainvälisten startupien kanssa.​ Uskomme myös Helsinki Energy Challenge –kilpailun ideoiden tarjoavan kiinnostavia mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Helen Venturesilla on yhdeksän portfoliofirmaa. Näistä esimerkiksi Virta on suomalainen kasvuyritys, jonka Financial Times on listannut Euroopan nopeimmin kasvavaksi sähköiseen liikenteeseen keskittyväksi yritykseksi.

Lue lisää

Näin hiilineutraali energiantuotanto rakennetaan yhdessä

2023

Suljemme Hanasaaren voimalaitoksen ja puolitamme kivihiilen käytön. Tuotanto korvataan energian varastoinnilla, hukkalämmöllä, biolämmöllä, sekä aurinko- ja tuulivoimalla.

2024

Suljemme Salmisaaren voimalaitoksen ja tuotantomme on täysin hiiletön. Siirrymme kohti hajautettua lämmöntuotantoa ja energiajärjestelmää. Selvitämme teollisten hukkalämpöjen käyttöä, meriveden lämmön ympärivuotista talteenottoa ja geotermistä energiaa.

2030

Energiantuotantomme on täysin hiilineutraali. Rakennamme asiakkaidemme kanssa uusia energiaratkaisuja, joilla valjastamme hyötykäyttöön niin hukkalämmön kuin kattopinnatkin.

Hiilineutraalia tuotantoa rakennetaan koko ajan

Skaalautuva ja monipuolinen energiajärjestelmämme on osa suomalaista kiertotaloutta ja toimii hyvänä alustana energiavirtojen hallinnassa ja energian kehittämisessä.

Kehitämme ja tutkimme jatkuvasti uusia ratkaisuja.

Viisi faktaa Helenistä

  1. Helen tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 550 000 asiakkaalle kaikkialla Suomessa. Helenin palveluiden piirissä on jo 1,8 miljoonaa suomalaista. ​
  2. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuonna 2023 ja tämän myötä hiilidioksidipäästömme laskevat 40 %. Kivihiilen käytöstä luovutaan vuonna 2024 ja tällöin päästömme laskevat 60 %. Vuonna 2030 toimintamme on täysin hiilineutraalia.​
  3. Tuotamme lämpöä, jäähdytystä, sähköä sekä palveluita energian pientuotantoon, sähköiseen liikenteeseen ja energiankäytön tehostamiseen. Tytäryhtiömme Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta Helsingissä. ​
  4. Vuonna 2021 työllistimme 1015 henkilöä. ​
  5. Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuutemme on maailman kärkeä. Helsinkiläinen kokee sähkökatkon keskimäärin vain joka 10. vuosi.

Tilaa uutiskirje

Katso myös


Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti kertoo koko Helen-konsernin vastuullisuudesta ja sen johtamisesta sekä keskeisistä tapahtumista edeltävältä vuodelta.


Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme 2022–2024 on rakennettu vuonna 2021 toteuttamamme laajan sidosryhmädialogin pohjalta.


Hiilineutraalisuusohjelma

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä.


Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmaston ohella energia-alan ja koko yhteiskunnan keskeisimpiä vastuullisuuskysymyksiä.