Mistä hinta muodostuu?

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittain vaihtuvasta energiamaksusta. Helenin kaukolämmön hinta on maan keskihinnan tasolla.

Energiamaksu perustuu energiankäyttöön

Energiamaksulla katamme lämmön tuotantoon ja siirtoon liittyviä muuttuvia kuluja. Näitä kuluja ovat muun muassa käyttämiemme energialähteiden kulut, energiaverot, päästöoikeudet ja sähkönkulutus. 

Energiamaksu perustuu asiakkaiden energiankäyttöön ja se päivitetään neljä kertaa vuodessa: vuodenvaihteessa, 1.3., 1.5. ja 1.10. Energian hinnoittelu on kaikille asiakkaille sama. Katso kaukolämmön kauden hinta.

 

Vesivirtamaksulla korkealaatuista toimitusvarmuutta

Vesivirtamaksulla varmistamme häiriöttömän lämmöntoimituksen ja huolehdimme, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla. Maksun avulla katamme kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia, kuten tuotantolaitosten ja verkoston investointeja sekä kunnossapitoa. 

Vesivirtamaksun suuruus riippuu rakennustyypistä ja kiinteistön tarvitsemasta lämpötehosta. 

Kilpailukykyinen ja avoin hinnoittelu

Kaukolämpö tuotetaan hajautetusti ja useita energialähteitä hyödyntäen aina siellä, missä se kulloinkin on energiatehokkainta ja edullisinta.

Siksi kaukolämmön hinta näkyy muun muassa energiamaksun kausihinnoitteluna. Lämpöenergian tuotanto on edullisempaa ja päästöltään pienempää kesällä kuin talvella, siksi kesäkaudella hinta on alhaisempi.

Hintaan kuuluvat palvelut

Kaukolämmön hinnalla saat lämpimän kodin lisäksi käyttöösi yli satavuotisen kokemuksemme energia-alalta. Kaukolämpömme hintaan kuuluvat laiteuusinnan asiantuntijapalvelu, neuvonta ja tekninen asiakaspalvelu.

Lisäksi tarjoamme maksuttoman raportointipalvelun, jossa voit seurata omaa energiankulutustasi tunneittain. Katso kaikki palvelumme.

Katso myös


Kaukolämmön hinnat

Lämmön tuotantokustannukset vaihtelevat vuoden ajan mukaan. Heleniltä saat myös uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämpöä. Kiinteähintainen kaukolämpö takaa selvän ja ennustettavan näkymän lämmitysenergian hintaan useaksi vuodeksi eteenpäin.