Lämmön käytön raportit ja ennusteet

Kaukolämmön käyttöraportista näet vuosittaisen toteutuneen ja sääkorjatun lämmön käytön. Käyttöennusteesta näet arvion seuraavan vuoden lämmön käytöstä. Löydät kaukolämmön käyttöraportin ja -ennusteen Oma Helenistä tai Yritys Helenistä.

Normeerauksen laskentatapa muuttunut

Helen on muuttanut normeerauksen laskentametodia Motivan ohjeiden ja käytettävissä olevan datan mukaan. Muutettu laskentatapa näkyy muuttuneina sääkorjattuina lukuina aiempiin raportteihin verrattuna.

Kulutuksen normeeraus eli sääkorjaus

Energiankulutuksen seuranta on energian tehokkaan käytön lähtökohta. Energiankulutus vaihtelee kuitenkin vuodesta toiseen sääolosuhteiden mukaan, vaikka lämmityskohteen käyttö olisi muuten säilynyt täysin ennallaan. Normeerattu kulutus on vertailukelpoinen riippumatta eri kuukausien tai vuosien lämpötilaeroista. Helen raportoi asiakkaidemme kulutuksen sekä laskutetun lämmönkäytön mukaan että normeerattuna.

Käyttöveden lämmittämiseen ja kiertoon tarvittava energia ei riipu ulkolämpötilasta ja siksi se erotetaan normeerauksesta. Lämpimän käyttöveden osuus arvioidaan edellisen vuoden kesä-elokuun keskimääräisen lämmönkulutuksen perusteella. Jos lämmönkäyttö on alkanut vasta kesä-joulukuun aikana, ei normeerausta tehdä ensimmäiselle vuodelle.

Normeeraus tehdään kuukausitasolla ja laskennassa erotetaan normaalivuoteen verrattuna poikkeuksellisen lämpimät kuukaudet, sekä kuukaudet, joissa laskennallinen käyttöveden lämmityksen osuus on suurempi kuin laskutettu lämmityksen määrä. Poikkeuskuukausien kulutusta ei normiteta.

Rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen tarkempi normeeraus on mahdollista, jos tiedetään lämpimän käyttöveden lämmitykseen kulunut energia mitattuna, tai veden kokonaiskulutuksesta. Nämä tiedot ovat saatavilla kiinteistön verkostokohtaisista energiamittausdatoista tai esimerkiksi vesilaskusta. Tarkempaa normeerausta ja verkostokohtaista energiankulutustarkastelua kannattaa tehdä, jos suunnittelee rakennukseen remonttia tai energiatehokkuustoimenpiteitä.

Lisätietoa ja ohje normeerauksesta löytyy Motivan sivuilta. 

Rakennustyypin ominaiskulutus

Lämmityskohteen ominaiskulutus lasketaan jakamalla energiankulutus kohteen lämmitettävällä tilavuudella. Ominaiskulutus on hyvä vertailuarvo samankaltaisten rakennuksien energiatehokkuuden tai energiankäytön vertailuun ja arviointiin yleisimmissä rakennustyypeissä. Sama ei päde rakennustyypeillä, jossa rakennuksia on lukumäärällisesti vähän tai jos lämmönkulutukset voivat vaihdella käytön mukaan.

Helen ilmoittaa rakennustyypin ominaiskulutuksen kaukolämpöasiakkaiden mittaustietojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo ei kuitenkaan ota huomioon saman rakennustyypin sisällä olevia eroavaisuuksia, kuten vuosikymmenien välillä kehittynyttä energiatehokkuutta tai taloteknisiä ratkaisuja.

Käyttöraportilla on kerrottu kohteen ja rakennustyypin ominaiskulutus sekä laskutetun energian että sääkorjatun energian kulutuksen mukaan.