Mikä sähkön hinta on nyt ja miten sähkön hinta muodostuu?

Miksi sähkön hinta muuttuu ja miten kodin sähkölasku muodostuu? Entä mikä Pörssisähkön hinta on nyt? Tutustu sähkön hinnan komponentteihin ja pörssisähkön hintaan tällä sivulla.

Tutustu sähkösopimuksiin

Pörssisähkön spot-hinta nyt

Pörssisähkön hinta muodostuu kuukausittaisesta perusmaksusta ja energiahinnasta. Energiahinta muodostuu tunneittain toteutuneen sähköpörssin spot-hinnan ja sähkönkäyttösi perusteella.

Pörssisähkön spot-hinta eli energiahinta (c/kWh) määritellään pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille. Tuntihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja myyntiyhtiön määrittämä marginaali .

Voit seurata Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) Suomen spot-hintojen kehitystä alla olevasta kuvaajasta. Kuvaajasta näet tämän päivän ja huomisen tuntihinnat. Seuraavan päivän tuntihinnat ovat tiedossa edeltävänä päivänä kello 15.00 mennessä, joten voit suunnitella tulevan päivän sähkönkulutuksen ennakkoon. Asiakkaamme voivat seurata tuntihintoja näppärästi myös Oma Helen -sovelluksella.

Kuvaajasta voit myös tarkistella pörssisähkön toteutuneita spot-kuukausihintoja.

Kiinnostuitko pörssisähköstä? Tutustu Pörssisähkö-sopimukseemme. Lue lisää

Sähköpörssin tuntihinnat tänään

Kaaviossa näytetään Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) Suomen aluehinnat. Pörssisähkö-tuotteessa Suomen aluehintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali. Pörssisähkön marginaali on 0,38 c/kWh. Marginaali 1.6.2024 alkaen on 0,48 c/kWh.

Miten sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu neljästä tekijästä: sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja sähköverosta sekä arvonlisäverosta.

Jokainen näistä neljästä tekijästä yhdessä kulutustottumustesi kanssa vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen. Tutustu tarkemmin näihin neljään eri tekijään.

Sähköenergian eli myyntihinnan määrittelee sähkönmyyjä, kuten Helen. Sähköenergian osuus on ainoa osa sähkölaskusta, jonka voit kilpailuttaa.

Sähköenergian hinta koostuu kahdesta osasta: energiahinnasta (c/kWh), joka määräytyy kulutuksesi mukaisesti käyttämiesi kilowattituntien mukaan sekä perusmaksusta (€/kk), joka sisältää sähkönmyyjän kiinteitä kustannuksia. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyy muun muassa laskutukseen liittyviä kustannuksia.

Miten sähkönmyyjä päättää sähkön myyntihinnan suuruuden? Sähkön myyntihinnan muodostumiseen vaikuttavat monet sähkönmyyntiyhtiöistä riippumattomat tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa sähkön tuotantokustannukset ja Pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin hinnat.

Tuotantokustannuksiin ja sähköpörssin markkinahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • Sää, jonka kannalta tärkeimmät tekijät ovat:
  • Sademäärät – vesivoimaa runsaasti tuottavan Ruotsin ja Norjan vesivarannot vaikuttavat merkittävästi Pohjoismaisen sähköpörssin hintatasoon. Sateinen sää kasvattaa vesivarantoja, joka laskee sähkön hintaa. Vastaavasti vesivarantojen huvetessa hinta nousee.
  • Tuulen voimakkuus – kovalla tuulella tuulivoimaa syntyy enemmän, joka laskee sähkön hintaa. Vastaavasti tuulettomalla säällä hintataso on korkeampi.
  • Lämpötilat talvella – kovat pakkaset nostavat sähkön kysyntää sähkölämmittäjien keskuudessa, mikä lisää kysyntää ja nostaa hintoja. Vastaavasti leutojen talvien aikana hinta tyypillisesti laskee.
 • Polttoaineiden kustannukset
 • Päästöoikeuksien hinnat
 • Energian tarjonta
 • Sähkön kysyntä Euroopassa
 • Maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne

Sähkönsiirrosta vastaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon. Paikallinen sähköverkkoyhtiösi siirtää sähkön kotiisi ja varmistaa, että sähköverkko toimii vuorokauden ympäri kaikissa olosuhteissa. Helsingissä sähkönsiirrosta vastaa Helen Sähköverkko Oy. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa.

Siirtomaksuilla ylläpidetään, huolletaan ja kehitetään sähköverkkoa. Siirtomaksulla rahoitetaan myös investointeja uuteen sähköverkkoon, ylläpidetään verkon asiakaspalvelua ja sähkön kulutuksen mittaamista sekä maksetaan korvaus valtakunnallisesta sähkön siirrosta. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkön siirtotuote määräytyy kiinteistön sulakekoon mukaan. Sähkönsiirtohinta koostuu kahdesta osasta: perusmaksusta (€/kk) sekä mitatun sähkönkulutuksen mukaisesta siirtomaksusta (c/kWh). Omalla sähkönkäytölläsi voit siis vaikuttaa myös sähkönsiirtokustannuksiin.

Sähköveroa maksetaan sähkönkulutuksen mukaan. Vero on kotitalouksia koskevassa 1. veroluokassa 2,253 senttiä kilowattitunnilta. Tämä sähköveron määrä koostuu tarkemmin energiaverosta (2,24 snt/kWh) ja huoltovarmuusmaksusta (0,013 snt/kWh).

Sähköveron 2. veroluokka koskee muun muassa teollisuutta, kaivostoimintaa, kasvihuoneviljelyä, konesaleja sekä lämpöpumppuja ja kierrätysteollisuutta. Maataloudessa käytetyn sähkön vero alennetaan 2. veroluokan tasolle veronpalautuksella. Sähköveron 2. veroluokkaan oikeutetut toimijat ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt.

Paikallinen sähköverkkoyhtiösi laskuttaa sähköveron sähkönsiirron ohessa.

Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköverosta. Arvonlisäveroa maksetaan sähkön hinnan perusteella.

Arvonlisävero lasketaan sähkön arvonlisäverottomasta hinnasta, joka sisältää sähköenergian, sähkönsiirron ja sähköveron. Arvonlisäveroa maksetaan siis myös sähköveron osuudesta.

Arvonlisävero kattaa noin 19 prosenttia sähkön kokonaiskuluista.

Miten voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen?

Voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen kiinnittämällä huomiota arjen pieniin kulutusvalintoihin. Tutustu käytännönläheisiin energiansäästön vinkkeihin.

Lue lisää