Sopimusehdot yritykselle - Spot-sähkö

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sähköenergian hinta perustuu sähköpörssin spot-hintaan, johon lisätään marginaali. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

Sopimus tulee voimaan jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä toivotusta myynnin aloituksesta. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse.

Toimitusmaksu peritään kaikesta asiakkaalle toimitetusta sähköstä. Mikäli sähkön käyttöä ei mitata ja rekisteröidä tunneittain, sähkön kuukausittainen hinta lasketaan käyttäen Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä n:o 491 määriteltyä ryhmä 3:n tyyppikuormituskäyrää.

Helenillä ei ole velvollisuutta solmia uutta Spot-sähkö-sähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus on asiakkaan puolesta irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Myyjän puolelta irtisanomisaika on 30 päivää. Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on 14 päivää netto.

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija. Mikäli tarjottu tuote ei sovellu jakeluverkonhaltijan käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Helenillä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva tuote. Mikäli pääsulakkeen koko on suurempi kuin 63 A, sähkön käyttö on mitattava ja rekisteröitävä tunneittain.

Toimitusehdot

Helenin sähkönmyyntiehdot

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä: helen.fi/henkilötiedot