Meddelande av kontonummer för elpriskompensation

Till Helens nuvarande elavtalskunder betalas elpriskompensationen automatiskt i kommande räkningar, och våra kunder behöver inte göra något för att få kompensationen.

Kontonumret ska emellertid meddelas Helen i följande situationer:

  • • Om du har bytt elbolag under tiden 1.11.2022-31.1.2023 och inte längre är Helens kund. Sluträkningen har redan hunnit komma.
  • • Om du har flyttat från en adress till en annan under tiden 1.11.2022-31.1.2023 och redan har hunnit få sluträkningen för det avslutade avtalet.

Läs mer om förlängning av betalningstiden och elpriskompensation

Om du vill meddela ditt kontonummer, börja med att identifiera dig.

Identifiera dig