Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i händelse av elolyckor.

Oma Helen och Sävel Mobile

Via våra avgiftsfria e-tjänster kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning.

Läs mer om Helen's tjänster

Elolycksfallförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.

Läs mer om försäkringen

Sähkön asiakasedut

För mer information


E-tjänster

Sävel-rapporteringservice är en kostnadsfri service som gör get möjligt för dig att planera och observera din energianvändning.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Ha koll på din energi med hjälp av Oma Helen

Med appen Oma Helen har du bättre koll på din energiförbrukning och sköter enkelt ärenden som gäller energi.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.