Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i handelse av elolyckor.

Oma Helen

Via våra avgiftsfria e-tjänster kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning.

Läs mer om Helen's tjänster

hinta-2.jpg

Elolycksfallförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.

Läs mer om försäkringen

För mer information


Ha koll på din energi med hjälp av Oma Helen

Med appen Oma Helen har du bättre koll på din energiförbrukning och sköter enkelt ärenden som gäller energi.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.