Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i handelse av elolyckor.

Oma Helen

Via våra avgiftsfria e-tjänster kan du följa ditt hushålls eller ditt företags energiförbrukning till och med på timnivå. Den hjälper dig att planera och minska din energianvändning.

Läs mer om Helen's tjänster

hinta-2.jpg

Elolycksfallförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.

Läs mer om försäkringen