Information om elbrist

Energikrisen har ökat risken för elbrist, och det här är något som väckt funderingar hos många. På den här sidan berättar vi vad elbrist är för något och hur de eventuella strömavbrotten vid elbrist genomförs.

Sähköpula 1

Vad är elbrist?

El måste i varje ögonblick produceras i samma mängd som den förbrukas. Med elbrist avses en situation där elproduktionen och importen från utlandet inte räcker till för att täcka förbrukningen. Då blir det nödvändigt att tillfälligt begränsa elförbrukningen genom noggrant planerade roterande strömavbrott.

Finland har på riksnivå förberett sig för en eventuell elbrist, och verksamhetsmodellerna i anslutning till elbrist är väl planerade och inövade. Stamnätsbolaget Fingrid ansvarar för den nationella effektbalansen och den operativa ledningen. Innan roterande strömavbrott blir aktuella har Fingrid flera åtgärder att ta till för att lösa situationen. Först som en sista utväg tar man till regionala roterande strömavbrott.

Sähköpula 2

Roterande strömavbrott

Vid elbrist genomför nätbolagen på begäran av Fingrid begränsningar i elanvändningen i enlighet med sina beredskapsplaner. Strömavbrotten roterar i cirka två timmar långa avbrott, tills elbristen har upphört. I Helen Elnäts område i Helsingfors är avbrotten cirka timslånga.

Avbrott som beror på elbrist påverkar både el- och värmetillgången. Samhällskritiska funktioner så som sjukhus och räddningsverk berörs inte av strömavbrotten. Boende är inte en kritisk samhällsfunktion.

Sähköpula 3

Hur får jag information om att det är elbrist?

Du får sannolikt höra om elbristen via media, eftersom det kommer att allmänt rapporteras och informeras om den. Nätbolagen informerar sina kunder i enlighet med sina egna beredskapsplaner.

I Helen Elnäts område i Helsingfors informerar man via SMS om roterande strömavbrott som beror på elbrist. Om beskedet om de roterande avbrotten kommer tillräckligt långt i förväg får du ett SMS innan avbrottet börjar. I annat fall kommer SMS:et när avbrottet redan har börjat.

Sähköpula 4

Vad kan jag göra för att minska sannolikheten för elbrist?

Du kan påverka sannolikheten för elbrist genom att vara uppmärksam på din elanvändning och minska din elförbrukning. Särskilt viktigt är det att minska sin elanvändning under toppförbrukningstimmarna på morgonen klockan 8–10 och på eftermiddagen klockan 17–19.

Sähköpula 5

Gör så här om det blir strömavbrott på grund av elbrist

  • Håll fönster och dörrar stängda. Vid ett strömavbrott hinner bostäderna i flervånings-, rad- och enfamiljshus inte kylas ner i någon betydande grad.
  • Undvik att förbruka vatten.
  • Håll kylskåps- och frysdörren stängda. Då blir maten inte skämd.
  • Undvik att använda hissen.

Håll koll på energiförbrukningen via appen Oma Helen

Via Oma Helen får du besked om den aktuella elsituationen i Finland och råd om när du borde begränsa energiförbrukningen för att minska förbrukningstopparna. I appen kan du också se din egen energiförbrukning ända ner på timnivå och lära dig vilka elapparater som är de värsta energibovarna.

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Logga in via webbläsaren

För mer information