Helen-koncernens årberättelse 2019

Helens årsberättelse 2018 består av 

Helens år 2018

Helenkoncernens resultat var utmärkt.

Till den starka resultatutvecklingen bidrog framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el, där prisnivån var högre än väntat.

Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla var rekordlivlig, och inom elförsäljningen noterade Helen igen nytt rekord för antalet kunder.