Börsel – alltid till marknadspris

Börsel är ett elavtal där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen. Därmed är priset på Börsel alltid konkurrensutsatt och uppdaterat.

Prisförändring för Börsel från och med 1.6.2024: spotpris + marginal 0,48 c/kWh, grundavgift 4,90 €/mån.

Beställ nu

Om elavtal

Inom Börsel är priserna vanligen lägre på kvällar, nätter och veckoslut, så genom dina egna förbrukningsvanor kan du direkt påverka vad du betalar för elen. Timpriserna för nästa dag publiceras senast klockan 15.00 dagen innan, så du kan planera nästa dags elförbrukning i förväg. Börselavtal gäller tills vidare.

Se elprislistor och villkor

När du väljer Börsel betalar du alltid för elen enligt marknadspris. Priset i avtalet består av en grundavgift och ett energipris. Energipriset bildas av det realiserade spotpriset på elbörsen och din elförbrukning timme för timme, och på detta läggs vid var tid gällande marginal per kWh samt moms.

Priserna nedan inkluderar moms 24 %. 

Börsel är vår leveransskyldighetsprodukt.

Tips till kunder med Börsel

  • Med hjälp av Börsel kan du dra fördel av förmånliga timpriser genom att optimera din förbrukning. Försök flytta funktioner som drar mycket energi, så som klädtvätt, bastu, laddning av elbilen eller eluppvärmning, till kvällar, nätter och veckoslut då Börselen är förmånligare.
  • Kolla dina nuvarande förbrukningsdata och se över dina förbrukningsvanor timme för timme. Korrekta förbrukningsdata hjälper dig att vidta smarta energieffektiviseringsåtgärder, och redan med små åtgärder kan du minska din energiförbrukning märkbart.
  • Håll koll på din energiförbrukning via appen Oma Helen och planera din energianvändning i förväg: timpriserna för nästa dag publiceras alltid på den här sidan senast klockan 15.00 dagen innan.

Börsel

Priset bestäms timme för timme på basis av elmarknadspriset. År 2023 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 6,66 c/kWh (inkl. moms 24 %, det genomsnittliga priset inkluderar också momsminskning från 1 januari till 30 april 2023. Exkl. marginal).

Prisförändring för Börsel från och med 1.6.2024: spotpris + marginal 0,48 c/kWh, grundavgift 4,90 €/mån.

Spotpris +
0,38 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/mån
Beställ

Läs mer

I ett Börselavtal består priset av energipriset och elavtalets grundavgift.

Energipriset bildas av det realiserade timpriset på elbörsen, och på detta läggs vid var tid gällande moms och marginal. Energipriset bestäms separat för varje timme av dygnet, och det pris som faktureras baserar sig alltså på din förbrukning under respektive timme. Du kan påverka storleken på din elräkning genom att styra din elförbrukning så att du utnyttjar de timmar av dygnet då energipriset är lägre.

Grundavgiften i elavtalet är en fast månadsavgift som inte är beroende av elförbrukningens storlek. Du kan kontrollera grundavgiftens storlek i dina avtalsuppgifter, som du hittar i vår tjänst Oma Helen.

På räkningen ser du det realiserade medelpriset för varje månad. En månad har cirka 720 timmar, och varje timme har ett eget pris. Därför visas timpriserna inte separat på räkningen. Medelpriset fås genom att vikta priset för varje enskild timme av månaden med energiförbrukningen under ifrågavarande timme.

  • Avtal: tillsvidareavtal
  • Ursprung: Motsvarar den finländska produktionsmixen
  • Pris: följer spotprisets utveckling timme för timme

Kolla prislistor och avtalsvillkor


Närmare om hur priset bestäms

I produkten Börsel bestäms energipriset utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool Spot) timpris för prisområde Finland, på vilket läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal.

Ett Börsel-elavtal är ett bra val när marknadspriset på el börjar gå ner kraftigt, till exempel om priserna på utsläppsrätter sjunker eller om vattensituationen snabbt förändras. Då reagerar priserna på övriga elprodukter inte nödvändigtvis lika snabbt på prissänkningen som Börsel-avtalet.

I en motsatt situation är priserna i Börsel-elavtalet de första som reagerar uppåt. Det är bra att vara medveten om den här risken.

En förutsättning för ett Börsel-avtal är att förbrukningsplatsen har timvis mätning och registrering av elen.

På din elräkning ser du den faktiska förbrukningen och ett sammandrag av det realiserade priset. Via Oma Helen kan du hålla koll på din elförbrukning ända ner på timnivå och kan också bekvämt sköta avtalsärenden vid behov. Tjänsten är kostnadsfri.

Priset på börsel visas i Oma Helen för alla kunder oavsett avtalstyp.

I webbversionen av Oma Helen hittar du prisdiagrammet för börsel längst ner på fliken 'El'.

I Oma Helen-appen hittar du enkelt börspriset på el på appens startsida under kortet 'Börspriset på el nu'. Genom att klicka på startsidans kort kan du öppna en mer detaljerad diagram och få mer information om börselstricitetspriserna för dagen och tidigare dagar.

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12

Timpriser på elbörsen

Diagrammet visar områdespriserna för Finland på den nordiska elbörsen (Nord Pool). I produkten Börspris el tillkommer moms och marginal på områdespriserna för Finland. Marginalen för Börsel är 0,38 c/kWh (0,48 c/kWh från och med 1.6.2024).

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information