BÖRSEL TILL MARKNADSPRIS

Med ett Börsel-avtal betalar du alltid marknadspris för elen. Börsel passar dig som kan anpassa din elanvändning och är beredd att hålla koll på elpriset.

Spotpris
+
0,38 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/månad
Spotpris
+
0,38 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/månad
Spotpris
+
0,38 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/månad

FÖR DIG SOM ÄR AKTIV OCH PRISMEDVETEN

I ett Börsel-avtal består priset av grundavgift och energipris. Elpriset bildas på basis av det realiserade börspriset för varje timme och din elförbrukning.

På räkningen ser du det realiserade medelpriset för varje månad. En månad har cirka 720 timmar, och varje timme har ett eget pris. Därför visas timpriserna inte separat på räkningen. Medelpriset fås genom att vikta priset för varje enskild timme av månaden med energiförbrukningen under ifrågavarande timme.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer elprisets utveckling timme för timme
  • För vem: för dig som aktivt vill hålla koll på elprisets utveckling och är beredd att optimera din användning

NÄRMARE OM HUR PRISET BESTÄMS

I produkten Börsel bestäms energipriset utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool Spot) timpris för prisområde Finland, på vilket läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal.

Ett Börsel-elavtal är ett bra val när marknadspriset på el börjar gå ner kraftigt, till exempel om priserna på utsläppsrätter sjunker eller om vattensituationen snabbt förändras. Då reagerar priserna på övriga elprodukter inte nödvändigtvis lika snabbt på prissänkningen som Börsel-avtalet.

I en motsatt situation är priserna i Börsel-elavtalet de första som reagerar uppåt. Det är bra att vara medveten om den här risken.

En förutsättning för ett Börsel-avtal är att förbrukningsplatsen har timvis mätning och registrering av elen.

Timpriser på elbörsen

Diagrammet visar områdespriserna för Finland på den nordiska elbörsen (Nord Pool). I produkten Börspris el tillkommer moms och marginal på områdespriserna för Finland. Marginalen för Börspris el är 0,24 c/kWh och momsen är 24 %.

URSPRUNGET FÖR EL

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 52
Förnybara 8

ÖVERVAKNING AV ELPRISET OCH FÖRBRUKNINGEN

På din elräkning ser du den faktiska förbrukningen och ett sammandrag av det realiserade priset. Via våra tjänster kan du hålla koll på din elförbrukning och kostnaderna. Du ser också en jämförelse som visar om du med din egen förbrukning har lyckats spara jämfört med exempelvis ett jämnt elpris.

Vi rekommenderar också att du hämtar Fingrids app Tuntihinta till din telefon för att enkelt kunna hålla koll på elpriset. Klicka på lämplig länk nedan för att hämta appen.

  

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.