Prislistor och avtalsvillkor

Småskalig produktion

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Smartel

Ett tidsbundet tvåårigt elavtal som ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen.


Smartel Garanti

Ett tidsbundet halvårigt elavtal som sporrar till att spara el och ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen. Produkten kan köpas från 1.1.2023 ända fram till och med 31.3.2023. Produkten kan inte köpas via kundtjänst. Elleveransen kan börja tidigast 16.1.2023.


Ett eller två år Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 12 eller 24 månader, även när elmarknadspriset varierar.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.