Prislistor och avtalsvillkor

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Pålitligt val för ditt hem

Allmän El är huvudsakligen avsedd för höghuslägenheter samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.


Förnybar och förmånlig vindkraft

Vindkraft är ett förmånligt och bekymmersfritt avtal, där all el som levereras är koldioxidfri förnybar energi. Vindkraft passar både dig som bor i lägenhet och dig som har elvärme.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El för dig med elvärme

Fortlöpande Tidsel och Säsongsel passar dig som har elvärme.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.

Dela: