Miljöpenni

Genom att köpa Miljöpenni till ditt elavtal kan du bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1 000 kWh el som producerats med vindkraft. 

Beställ el

Inäkterna används för miljön

Miljöpenniel är rent producerad energi. Miljöpenniel förenar två idéer: rent producerad el och utbyggnad av miljövänlig produktion. När du väljer Vindkraft eller Fast Pris El som din elprodukt är all el du förbrukar producerad med vind- eller vattenkraft.

Miljöpenniel kostar 1,71 €/mån mer än normal el. Avgiften debiteras i form av en grundavgift i samband med din elräkning. För varje kund sätter vi in 3,42 €/mån på vårt Miljöpennikonto. Hur medlen används bestäms av Miljöpennirådet, som består av experter inom energibranschen.

Miljöpenni, priser och villkor

Ympäristöpennin tuotto käytetään ympäristöystävällisiin energiahankkeisiin

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Helen Smartel

Ett tidsbundet tvåårigt elavtal som ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen.


Smartel Garanti

Ett tidsbundet halvårigt elavtal som sporrar till att spara el och ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen. Produkten kan köpas från 1.1.2023 ända fram till och med 31.3.2023. Produkten kan inte köpas via kundtjänst. Elleveransen kan börja tidigast 16.1.2023.


Ett eller två år Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 12 eller 24 månader, även när elmarknadspriset varierar.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.


Turvallinen Perussähkö on suosituin tuotteemme

Turvallinen Perussähkö on helppo ja edullinen valinta ja siksi myös suosituin tuotteemme. Sopimus on toistaiseksi voimassa.


Tidsel


Ympäristösähkö on yhdistelmä uusiutuvaa energiaa

Ympäristösähkö on on tuotettu uusiutuvalla energialla - se on yhdistelmä aurinko-, tuuli- ja vesisähköä.