Tidsel

Om du har elvärme är ett tillsvidareavtal om Tidsel ett bra alternativ för ditt nya elavtal.

Det nya priset på Tidsel är dagsel 18,24 c/kWh och nattel 12,67 c/kWh fr.o.m. 1.11.2023.

Beställ nu

Dra nytta av tvåtidsprissättningen

Tidsel passar dig som har elvärme och ett mätningssätt med tidsindelningen dag/natt. Dagpriset gäller alla veckodagar kl. 7-22. Nattpriset gäller kl. 22–7.

Priset på tidsel följer marknadsprisutvecklingen på el. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Du får besked om eventuella förändringar i ditt elpris i god tid.

Se elprislistor och villkor

Vad är det fråga om?

  • Tillsvidareavtal
  • Priset följer marknadsprisutvecklingen på el
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022)
  • Priserna nedan inkluderar moms 24 %. Till och med 30.4.2023 är momsen 10 %.

Tidsel

Dra nytta av tvåtidsprissättningen, ett mätningssätt baserat på tidsindelningen dag/natt. Avtalet gäller tills vidare.
Dagsel (7-22)
22,56 c/kWh
Nattel (22-7)
15,67 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/månad
Beställ

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information