El till hemmet

Miljöpenni

Genom att köpa Miljöpenni till ditt elavtal kan du bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1 000 kWh el som producerats med vindkraft.

 

Beställ el

INTÄKTERNA ANVÄNDS FÖR MILJÖN

Miljöpenniel är rent producerad energi. Miljöpenniel förenar två idéer: rent producerad el och utbyggnad av miljövänlig produktion. När du väljer Vindkraft eller Fast Pris El som din elprodukt är all el du förbrukar producerad med vind- eller vattenkraft.

Miljöpenniel kostar 1,71 €/mån mer än normal el. Avgiften debiteras i form av en grundavgift i samband med din elräkning. För varje kund sätter vi in 3,42 €/mån på vårt Miljöpennikonto. Hur medlen används bestäms av Miljöpennirådet, som består av experter inom energibranschen.

Museivattenkraftskvoten är för närvarande full och nya kunder kan inte tas emot.

Ympäristöpennin tuotto käytetään ympäristöystävällisiin energiahankkeisiin

Dela: