Miljöpenni

Genom att köpa Miljöpenni till ditt elavtal kan du bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1 000 kWh el som producerats med vindkraft.

 

Beställ el

INTÄKTERNA ANVÄNDS FÖR MILJÖN

Miljöpenniel är rent producerad energi. Miljöpenniel förenar två idéer: rent producerad el och utbyggnad av miljövänlig produktion. När du väljer Vindkraft eller Fast Pris El som din elprodukt är all el du förbrukar producerad med vind- eller vattenkraft.

Miljöpenniel kostar 1,71 €/mån mer än normal el. Avgiften debiteras i form av en grundavgift i samband med din elräkning. För varje kund sätter vi in 3,42 €/mån på vårt Miljöpennikonto. Hur medlen används bestäms av Miljöpennirådet, som består av experter inom energibranschen.

Ympäristöpennin tuotto käytetään ympäristöystävällisiin energiahankkeisiin

För mer information


Omatuuli – Vindkraftsel från Österbotten

Bli producent av inhemsk vindkraftsel för ett par euro per månad. Genom att skaffa en andel i ett vindkraftverk producerar du en del av elen för ditt hem med vindkraft.