Omatuuli – Vindkraftsel från Lakiakangas i Österbotten

Skaffa nu en andel i vindkraftverket Lakiakangas. Som Omatuuli-ägare producerar du en del av elen för ditt hem med vindkraft. Samtidigt är du en av föregångarna som bygger ett hållbarare Finland.

Läs mer och köp

Bli vindenergiproducent på ett enkelt sätt

Nu kan du skaffa en egen andel i vindkraftverket Lakiakangas, som tas i drift i början av nästa år. Som Omatuuli-ägare blir du vindenergiproducent och producerar själv en del av elen för ditt hem. Omatuuli är ett tidsbundet tvåårigt avtal som kan tecknas i samband med vilket som helst av Helens elavtal. Omatuuli kostar dig bara ett par euro per månad.

Varför Omatuuli?

Du känner till elens ursprung: Du vet exakt var den el du använder kommer ifrån – från Lakiakangas i Österbotten.

Du ersätter en del av elen för ditt hem med vindkraft: Som Omatuuli-ägare producerar du el själv. Produktionen dras av från din elräkning

Du är en av föregångarna: Genom att köpa Omatuuli blir du vindkraftsproducent tillsammans med andra föregångare

En enkel insats för miljön: Som Omatuuli-producent ökar du efterfrågan på vindkraftsel och stöder därmed produktionen av inhemsk förnybar energi

Välj önskad andel vindkraftsandelar och beställ

Hur många vindkraftsandelar vill du köpa?

1
Pris totalt
€ / 2 år (ungefär € / månad)
Beräknad vindkraftsproduktion
kWh/år
Produktionen motsvarar
% av en liten tvårumslägenhets årsförbrukning
uppvärmningar av bastun

Vi erbjuder andelar i vindparken Lakiakangas 3

Läge: Kristinestad och Storå

Omatuuli-kraftverkets effekt: 4,3 MW

Läs mer

Hur fungerar Omatuuli?

  1. Beställ Omatuuli enkelt på vår webbplats. När din beställning har tagits emot och bekräftats, får du e-post från oss. Observera att Omatuuli erbjuds till Helens elavtalskunder, så om du ännu inte är vår elkund kan du enkelt teckna ett förmånligt elavtal på vår webbplats
  2. Efter beställningsbekräftelsen debiterar vi dig på en engångsavgift på 54 € per köpt vindkraftsandel*
  3. I två år framåt beaktas den producerade Omatuuli-vindkraftselen i din elräkning. Vindkraftsproduktionen minskar den elförbrukning som du faktureras för. Om din elförbrukning t.ex. i juni är 300 kWh och din andel producerar 30 kWh vindenergi, faktureras du för 270 kWh el
  4. Du kan hålla koll på din Omatuuli-produktion via vår app Oma Helen*

*Engångsavgiften debiteras när vindparken Lakiakangas 3 tas i drift 1.1.2022. När produktionen kommer i gång kan du också börja hålla koll på din förbrukning.

Mot klimatneutralitet med vindkraft

Vindkraft har en betydande roll på vår väg mot klimatneutralitet. Helens vindkraftsproduktion kommer att öka markant under de kommande åren och på lång sikt kan Helens totala vindkraftsproduktion stiga till hela 4000 gigawattimmar, vilket motsvarar nästan hela Helsingfors elförbrukning. Vindparksprojektet Lakiakangas 3 är ett viktigt steg mot ökad vindkraft.

Vindkraftsproduktionens fördelning på olika månader

För mer information


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.

Dela: