Tjänsteavtal för hushåll – Elavtal och hemförsäkring i ett

Produkten är inte till försäljning för tillfället. Tjänsteavtal för hushåll är ett enkelt sätt att teckna ett elavtal – i avtalet ingår en omfattande hemförsäkring. Med ett enda avtal sköter du allt det viktiga i hemmet.

Hemförsäkringen som ingår i Tjänsteavtalet för hushåll är förnyad för följande försäkringsperiod som inleds 01.01.2024. Fennia har skickat ett kundmeddelande och försäkringsavtalet som gäller förnyandet. Det kräver inga åtgärder från din sida.

De viktigaste för hemmet sköter du enkelt och snabbt

Avtalet gäller våningshus och radhus som inte värms upp med el. I månadspriset ingår elförsäljning och hemförsäkring, men inte elöverföring. Kunder som har Tjänsteavtal för hushåll är försäkrade hos Fennia. Försäkrad är en person som tecknat Tjänsteavtal för hushåll och övriga familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll.

För att Tjänsteavtalet för hushåll ska träda i kraft krävs ett godkänt kreditavtal. Helen kontrollerar kundens kreditvärdighet i samband med försäljningen.

Tjänsteavtal för hushåll

 • Obegränsad normal elförbrukning i hushåll
 • En mer omfattande hemförsäkring
 • Fast månadspris – Inga överraskningar
 • Förnybar el som producerats till 100 procent med vattenkraft
 • Avtalet gäller tills vidare – Inga begränsade giltighetstider

Vad täcker en omfattande hemförsäkring?

I Tjänsteavtalet för hushåll ingår en normal omfattande hemförsäkring:

 • Lösöre
 • Skadestånd
 • Rättsskydd
 • Hemmets lösöresförsäkring gäller tillfälligt i hela Norden i ett år efter att en resa inletts

Vi förhandlade om kompletterande tjänster för säkerheten för att din hemförsäkring ska vara ännu mer omfattande:

 • Skydd mot identitetsstöld
 • Ersättning för idrottsredskap som gått sönder vid användning

Försäkringens självrisk:

 • hemmets lösöre 150 €
 • ansvarsförsäkring 150 €
 • rättsskyddsförsäkring 15 % av kostnaderna, minste 300 €

Produktblad om försäkringen (pdf, på finska)

Anmäl skada

Du kan anmäla en skada via denna länk. Länken tar dig till Fennias webbplats där du kan fylla i formuläret för ersättning som gäller Tjänsteavtalet för hushåll. Närmare anvisningar hittar du i Fennias webbtjänst.

Försäkringsvillkor för Tjänsteavtal för hushåll (pdf)
Tjänsteavtal för hushåll, bilaga om villkor för hemförsäkring (pdf)

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.