Flexibilitet

Vill ditt företag få extrainkomster på ett lätt sätt? Nu kan du i bästa fall tjäna över hundratusen euro på att styra elförbrukningen och fungera som reserv.

Kontakta oss

Vad är det fråga om?

  • I flexibilitetstjänsten lovar du att tillfälligt finjustera din elförbrukning, t.ex. att förbruka mindre än normalt.
  • Genom flexibilitet skapas ett decentraliserat system i Finland, vilket förbättrar driftsäkerheten i elnätet.
  • Genom flexibilitet kan också andelen förnybar energi höjas.

Exempel på hur ditt företag kan tjäna på flexibilitet:

4.000 €/år
Reservkraftverk som kan startas vid behov
40.000 €/år
Växthusbelysning som kan kopplas bort vid behov
100.000 €/år
Anläggning för reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning (UPS)

Flexibilitetens värde i pengar beräknas normalt som produkten av den effekt (MW) som kan regleras i systemet, tiden i reserv (h) och ersättningen (€ / MWh/h).


Du kan ingå ett avtal om flexibilitet även om du inte annars är vår kund.

Flexibiliteten fungerar automatiskt och inriktas så att den inte stör ditt företags verksamhet.

Vi betalar en rejäl ersättning eftersom du är med och balanserar elnätet.

Flexibiliteten ger möjlighet att öka andelen förnybar energiproduktion – miljön tackar!

Gör så här för att gå med

Ta kontakt

Ta kontakt med oss med formuläret nedan.

Lönsamhetskalkyl

Vi gör en kostnadsfri lönsamhetskalkyl på basis av de grunduppgifter du ger.

Avtal

Vi ingår ett avtal om efterfrågeflexibilitet.

Leverans av utrustning

Vår samarbetspartner levererar den utrustning som behövs.

Ibruktagande av tjänsten

Avtalet träder i kraft och tjänsten tas i bruk. Vi betalar ersättning till marknadspris.

Var kan mitt företag flexa?

Vanliga flexibilitetskällor är belysning, eluppvärmning, motorer, pumpar, fläktar, ventilation och reservkraft.

Med hjälp av den smarta styrenhet som ingår i tjänsten kan Helen lokalt finjustera effekterna enligt avtalet.

Flexibilitetstjänsten lämpar sig utmärkt för bl.a. växthus, vattenpumpstationer och kyllager samt för datacenter. Kontakta oss för att utreda ditt eget företags flexpotential!

Flexibilitet används för att svara på behov av balansering av elnätet och bl.a. på överraskande störningar i elnätet, som inträffar enstaka gånger per år. En sådan störning varar i medeltal 15 minuter.

Kontakta oss