Ursprungsgarantier

Vill du minska ditt företags klimatavtryck? Via oss kan du köpa ursprungsgarantier för förnybar energi för den el du använder.

Minska klimatavtrycket med certifierad förnybar energi

Med ursprungsgarantier certifierar du att den el som använts i ditt företag har producerats på det sätt du önskar. När du köper certifikaten från oss får du med dem ett intyg över elens ursprung.

Våra certifikat

Ursprungsgarantier för el kan beviljas för el som producerats ur förnybara energikällor. Från oss får du vattenkraft, vindkraft och bioenergi certifikat.

Ursprungsgarantier kan också göras med EKOenergi-miljömärkning, vilket innebär att ditt företag har rätt att använda Finlands naturskyddsförbunds internationella EKOenergimärke. Som licensierad försäljare av EKOenergi certifierar vi ursprunget för EKOenergimärkt vindkraft.

Vattenkraft certifikat

Vattenkraft certifikat

Vattenkraft producerad i de nordiska länderna,
huvudsakligen i Helens vattenkraftverk.

Vindkraft certifikat

Vindkraft certifikat

LEED-certifierad vindkraft producerad
i de nordiska länderna eller Nordeuropa.

Produktionen uppfyller LEED hållbarhetskriterier.

Bio certifikat

Bioenergi certifikat

Förnybar lokalenergi producerad i Helsingfors.

Producerad med träpelletsen producerad av
biprodukter från skogsindustrin.

EKOenergi

EKOenergi

Miljömärkt nordisk
LEED-certifierad vindkraft.

Internationell miljömärke utvecklad av
Finlands naturskyddsförbund.

Del av priset går till projekt kring förnybar energi.

Kontakta våra specialister för tilläggsinformation om certifikaten

Välj mest passande certifikat för ditt företag och kontakta våra försäljare via e-post eller telefon. Vi svarar alla dina frågor om certifikaten.

Ta kontakt

Förnybar fjärrvärme till företag

Vi bjuder fjärrvärme producerad med förnybara energikällor för företag i Helsingfors. Genom att välja förnybar fjärrvärme främjar ditt företag eller klimatneutral energiproduktion.

Förnybar fjärrvärme till företag