Uppdatera fjärrvärmen till förnybara källor

Genom att uppgradera fastighetens uppvärmning till Ekovärme Bio eller Ekovärme Cirkulär minskar du betydligt fastighetens koldioxidavtryck och främjar produktionen av lokal och förnybar energi. Ekovärme Cirkulär och Ekovärme Bio kräver inte kostsamma investeringar eller ombyggnader i fastigheten – de kan tas i bruk omedelbart.

Beställ nu

Ekovärme Cirkulär – Utsläppsfri värme för din fastighet

Ekovärme Cirkulär – utsläppsfri värme för din fastighet

Ekovärme Cirkulär är fjärrvärme som producerats CO2-utsläppsfritt med värmepumpar. Genom att uppdatera uppvärmningen till Ekovärme Cirkulär minskar du konkret ditt klimatavtryck och bidrar till att främja lokal och CO2-fri energiproduktion. ​Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme och spillvärme.

Ekolämpö Bio – ympäristöystävällistä kaukolämpöä kiinteistöille

Ekovärme Bio – miljövänlig fjärrvärme för fastigheter

Ekovärme Bio är förnybart producerad fjärrvärme. Genom att uppdatera fastighetens uppvärmning till Ekovärme Bio minskar du konkret fastighetens klimatavtryck och främjar lokal och förnybar energiproduktion. Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme.

Uppdatera fjärrvärmen till förnybara källor

Ekovärme Cirkulär

Du får CO2-fri fjärrvärme som på grund av sitt energieffektiva produktionssätt också bidrar till att främja ett effektivt energisystem i Helsingfors.

5,90 €/MWh (moms 0 %)

Beställ nu

 

Ekovärme Bio

Du får lokalt och förnybart producerad miljövänlig fjärrvärme.

2,90 €/MWh (moms 0 %)

Beställ nu

Yritys Helen betjänar dig dygnet runt

Yritys Helen ger bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. I tjänsten kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. 

Logga in