Spot-el – börsel för företag och husbolag med stor förbrukning

Priset på Spot-el bestäms på basis av marknadspriset på elbörsen. Den passar bra för ert företag eller husbolag med stor förbrukning om ni kan reglera er elanvändning och är redo att följa med spot-priserna på elbörsen.

Beställ nu

Varför Spot-el?

  • Alltid marknadsprissatt elektricitet
    I Spot-El -avtalet bestäms energipriset timvis baserat på det verkliga spotpriset på elbörsen och företagets eller bostadsföreningens elförbrukning. Därför är den betalda elkostnaden alltid i linje med marknadspriset.
  • Fördelar med låga timpriser för elektricitet
    Företag eller bostadsföreningar kan spara på sina elkostnader genom att optimera och styra elförbrukningen till de mest kostnadseffektiva timmarna.
  • Enkel övervakning av elpris och förbrukning
    Du kan följa elpriset och företagets eller bostadsföreningens förbrukningsdata på Yritys Helen-tjänsten. Exakta förbrukningsdata hjälper till att genomföra energieffektivitetsåtgärder och minska energiförbrukningen avsevärt.​

Uppgifter om avtalet

Spot-el är avsedd för storförbrukande kunder vars årliga förbrukning ligger mellan 300 MWh och 2 GWh. Priset på avtalet består av en grundavgift samt elbörsens spot-pris som realiserats timvis och företagets eller husbolagets elanvändning. Företagspriserna anges utan moms (moms 0 %).

Ursprunget på Spot-el är blandad el i enlighet med Finlands produktionsmix. Ursprunget på energin i avtalet kan bytas enkelt till utsläppsfritt med tilläggstjänsten Förnybar energi.

Spot-el (stor förbrukning)

Denna Spot-el är avsedd för kunder med hög förbrukning, vars årliga förbrukning ligger mellan 300 MWh och 2 GWh.

Spotpris +
0,39 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 554,9 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0,44 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 81
Kärnkraft 14
Förnybara 5