Elportföljer

Våra portföljförvaltare ansvarar med gedigen kompetens för elportföljer på sammanlagt hundratals miljoner euro.

Vårt portföljteam ger varje vecka en bedömning av elmarknadsläget. Vårt tiomannateam av specialister bevakar energimarknaden och erbjuder våra kunder förstklassiga analyser och träffande rekommendationer.

Vårt arbete är att utföra en fundamentanalys och en teknisk analys som stöd för er anskaffning. Vid vår marknadsbevakning utnyttjar vi flera oberoende källor utöver specialisterna inom vårt eget företag.

På basis av analyserna bildar vi oss en uppfattning om marknadsutvecklingen och förvaltar våra kunders elportföljer på basis av det. Vi erbjuder en komprimerad marknadsöversikt varje vecka och ger vid behov anskaffningsrekommendationer till enskilda kunder utifrån företagets egen anskaffningsstrategi.

Som vår kund får du

  • Sähkömarkkinaviikko som utkommer en gång i veckan (ladda ner exempel, pdf)
  • En bedömning av marknadstrenden på vårt extranät
  • Anskaffningsrekommendationer jämte analyser på basis av den strategi som ditt företag valt
  • Regelbundna personliga portföljmöten där vi går igenom marknadsutsikterna, framtida anskaffningar och hur de lyckas

För att du alltid ska ha koll på läget

Via extranätet erbjuder vi uttömmande rapporter om ditt företags elportfölj. Där hittar du bl.a. uppgifter om prissäkringsläget, prisvärderingar, riskanalyser, portföljens värde och uppgift om hur prissäkringarna lyckats Som vår portföljkund får du portföljförvaltarens stöd och rekommendationer för ditt företags elanskaffning. I alla frågor som rör elanskaffning kan du också kontakta vår namngivna försäljningschef.

VÅRA ANSVARIGA PORTFÖLJFÖRVALTARE

Esa Tarkiainen

För mer information


El till stor företag

När ert företag använder mer än 300 MWh per år, kraven för elavtal ökar. Våra experter kan hjälpa dig at hitta den besta lösning för ert företag.


Fastprisavtal


Domino-avtal


Spot-avtal för företag


Ursprungsgarantier för förnybar energi 

Dela: