E-faktura tillstånd (B2B-faktura)

För nätfakturering behöver vi följande uppgifter. Om ditt företag inte önskar alla fakturor som nätfakturor, kontakt oss.

Kom också ihåg att meddela förändringar i nätfakturering

Ofullständig eller felaktig nätfakturainformation kan vi inte hantera.
Helen Groups fakturor skickas ut av Postnord Strålfors Oy.

E-faktura tillstånd

Företagets uppgifter

(El-kund)
(Fjärrvärmekund)

E-faktura information

Fyll i information som krävs av din operatör. Operatören är den enhet som du gjort ett avtal med om överföring av en e-faktura (bank eller annan tjänstleverantör för e-fakturering). Klicka här för att se vilken bank eller operatör ansvarar för ditt företags e-fakturor.

Uppgifterna lämnades av

Postadress krävs. Om det är något fel i e-faktureringsadressen skickar vi fakturan per post. För obetalda fakturor skickar vi betalningsmeddelanden per post.

För mer information