E-faktura tillstånd

För nätfakturering behöver vi följande uppgifter.  Om ditt företag inte önskar alla fakturor som nätfakturor, meddela då separat vilka avtal som inte ska omfattas av nätfakturering på verkkolasku@helen.fi.

Kom också ihåg att meddela förändringar i nätfakturering. Ofullständig eller felaktig nätfakturainformation kan vi inte hantera.

E-faktura tillstånd

Företagets uppgifter

(El-kund)
(Fjärrvärmekund)

E-faktura information

Fyll i information som krävs av din operatör. Operatören är den enhet som du gjort ett avtal om överföring av en e-faktura (bank eller annan e-fakturerings tjänstleverantör). Klicka här för att se vilken bank eller operatören ansvarar för ditt företags e-fakturor.

Uppgifterna lämnades av

t. ex. +358501234567

För mer information


Faktuering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter. Bekanta dig med faktuering här.


Kontonummer


Inkasso


Kreditering

Dela: