Inkasso

För en obetald faktura skickar vi en betalningspåminnelse. När betalningstiden som anges i påminnelsen löpt ut går de obetalda fakturorna till ett inkassoföretag för inkassering. 

Läs mer om inkassering maksumyohassa.fi.

För mer information


Faktuering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter. Bekanta dig med faktuering här.