Fakturering

Inkasso

För en obetald faktura skickar vi en betalningspåminnelse. När betalningstiden som anges i påminnelsen löpt ut går de obetalda fakturorna till ett inkassoföretag för inkassering. 

Läs mer om inkassering maksumyohassa.fi.

Dela: