Kontonummer

Elräkningar


FI18 8000 1200 3133 60 DABAFIHH
FI17 5000 0110 0000 55 OKOYFIHH

Fjärrvärme- och fjärrkylaräkningar

FI33 8000 1170 6491 32 DABAFIHH
FI48 5000 0120 2138 88 OKOYFIHH

Kom ihåg att använda ett rätt referensnummer när du betalar räkningen.

För mer information


Faktuering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter. Bekanta dig med faktuering här.


E-faktura tillstånd (B2B-faktura)


Inkasso


Kreditering

Dela: