Kontonummer

Kom ihåg att använda ett rätt referensnummer när du betalar räkningen.

Elräkningar

FI18 8000 1200 3133 60 DABAFIHH
FI17 5000 0110 0000 55 OKOYFIHH
FI68 2044 3800 0006 04 NDEAFIHH

Fjärrvärme- och fjärrkylaräkningar

FI33 8000 1170 6491 32 DABAFIHH
FI48 5000 0120 2138 88 OKOYFIHH

aurinko-lasku.jpg

För mer information