Kreditering

När faktureringen sker i jämna rater på basis av uppskattad elförbrukning och avstäms mot den faktiska förbrukningen en gång per år, kan du få pengar tillbaka i samband med utjämningsfakturan eller slutfakturan. 

Överföring av krediter till följande faktura

Genom att ringa vår kundtjänst kan du komma överens om att krediteringar från utjämningsfakturan alltid överförs till följande faktura. I utjämningsfakturan görs då en anteckning om att krediteringar överförs till följande faktura, som då minskas med krediteringsbeloppet.

När ditt elavtal upphör återbetalar vi eventuella krediteringar i samband med slutfakturan genom en penningförsändelse, om du inte har meddelat oss dina bankkontouppgifter.

Återbetalning av kreditering till kundens bankkonto

Krediteringar återbetalas till ditt bankkonto efter att du har meddelat dina kontouppgifter till vår kundtjänst. För undvikande av misstag är det säkrast att meddela kontouppgifterna skriftligt. 

Till kunder med direktdebitering betalar vi automatiskt krediteringen till det bankkonto vi har kännedom om.

Numret på det konto som krediteringen återbetalas till framgår av utjämningsfakturan. Kontrollera alltid kontonumret på fakturan, i synnerhet om dina bank- eller kontouppgifter nyligen har ändrats.

Vi ber dig handla snabbt när du har fått en kreditfaktura så att vi kan sköta krediteringen på det sätt du önskar.

Återbetalning av kreditering som penningförsändelse via Sampo Bank

Om du inte valt någon av de ovan nämnda återbetalningstjänsterna återbetalas krediteringarna som penningförsändelse via Sampo Bank. Då skickar Sampo Bank per post en blankett med vilken du kan ta ut pengarna utan serviceavgift från ett Sampo Bank-kontor som har kassatjänster. Den som tar ut pengarna måste styrka sin identitet, och den som representerar ett företag, en sammanslutning, en firma eller ett dödsbo måste visa upp dokument för att bevisa sin rätt att ta ut pengarna.

Genom att följa anvisningarna på den blankett som Sampo Bank skickat per post kan du också få pengarna till ditt konto om du så önskar. För insättningen debiterar Sampo Bank en egen serviceavgift vars storlek anges på blanketten.

Ta ut pengarna från Sampo Bank inom två månader efter att meddelandet har kommit. Annars överförs pengarna till följande faktura som förskott för kreditbeloppet.

För mer information