Ta kontakt

Fyll i dina uppgifter i formuläret, så återkommer vi så fort som möjligt.

Kontakta oss

t. ex. +358501234567

För mer information


Kulning för företag

Helen erbjuder sina kunder koldioxidneutral kylning i hela Helsningfors. Kylning förhöjer både anställdas upplevelse och kundupplevelse.


Fjärrkyla


Fastighetskyla