• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Fjärrvärme för företag

Utsläppsfri värme för företag

Genom att välja Cirkulär värme uppdaterar du uppvärmningen av din fastighet så att den blir utsläppsfri utan ombyggnad.

Vi vill förena våra krafter med finska företag och ta Finland mot en kolneutral framtid.

Cirkulär värme finns tillgänglig överallt i Helsingfors och det är lätt att ansluta sig till den. Inverkan på utsläppen från företagets fastigheter är avsevärd.

Förutom klimatvänlig företagsverksamhet är cirkulär värme ett utmärkt sätt för ditt företag att bygga upp ett ansvarskännande varumärke och visa olika samarbetspartner att det bidrar till det gemensamma bästa.

Ju fler företag som är med desto närmare kommer vi ett kolneutralt Finland. Skicka de goda gärningarna vidare.

Energilösningar för utsläppsfria fastigheter

Koldioxidutsläppen från uppvärmningen av fastigheter kan beroende på företagets affärsverksamhet utgöra en betydande del av företagets totala utsläpp. Genom att välja Cirkulär värme nollar du utsläppen från uppvärmningen.

Genom att kombinera Cirkulär värme med el som produceras med förnybara energikällor och fjärrkyla som produceras med förnybara energikällor har ditt företag möjlighet att göra fastigheternas energiförbrukning helt och hållet utsläppsfri.

Vi producerar Cirkulär värme av spillvärme

Vi samlar spillvärme från bland annat maskinsalar, elstationer, avloppsvatten och industriprocesser. Värmen styrs via fjärrkylenätet till värmepumpsanläggningarna under Katri Valas park och Esplanadparken. Stora värmepumpar som drivs med certifierad vattenel förädlar värmen till Cirkulär värme och matar ut den i fjärrvärmenätet.

Dela: