Utsläppsfri värme för företag

Vi vill förena våra krafter med företag och ta Finland mot en kolneutral framtid.

Ta kontakt

Skicka de goda gärningarna vidare

Cirkulär värme finns tillgänglig överallt i Helsingfors och det är lätt att ansluta sig till den. Inverkan på utsläppen från företagets fastigheter är avsevärd.

Förutom klimatvänlig företagsverksamhet är cirkulär värme ett utmärkt sätt för ditt företag att bygga upp ett ansvarskännande varumärke och visa olika samarbetspartner att det bidrar till det gemensamma bästa.

Ju fler företag som är med desto närmare kommer vi ett kolneutralt Finland.

Energilösningar för utsläppsfria fastigheter

Koldioxidutsläppen från uppvärmningen av fastigheter kan beroende på företagets affärsverksamhet utgöra en betydande del av företagets totala utsläpp. Genom att välja Cirkulär värme nollar du utsläppen från uppvärmningen.

Genom att kombinera Cirkulär värme med el som produceras med förnybara energikällor och fjärrkyla som produceras med förnybara energikällor har ditt företag möjlighet att göra fastigheternas energiförbrukning helt och hållet utsläppsfri.

Vi producerar Cirkulär värme av spillvärme

Vi samlar spillvärme från bland annat maskinsalar, elstationer, avloppsvatten och industriprocesser. Värmen styrs via fjärrkylenätet till värmepumpsanläggningarna under Katri Valas park och Esplanadparken. Stora värmepumpar som drivs med certifierad vattenel förädlar värmen till Cirkulär värme och matar ut den i fjärrvärmenätet.

Ta kontakt

För mer information


Fjärrvärme för företag

Helsingfors värms redan till över 90 % med fjärrvärme. För ett företag Fjärrvärme är en långsiktig och stabil investering.


Pålitlig värme med Fastprisfjärrvärme

Fastprisfjärrvärme är ditt val när du vill ha pålitlig värme och stabilitet i budgeten


Förnybar fjärrvärme till fastigheter

Förnybar fjärrvärme är den miljömässigt bästa uppvärmningsenergin i Helsingfors.


Nya byggnader


Priser

Kolla priserna och be om offer.


För kunder


Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon, e-post eller kontaktformuläre.