Ekovärme Bio till fastigheter

Med Ekovärme Bio kan företag enkelt uppgradera sin värme till miljövänlig uppvärmning. Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme.

Ta kontakt

Minska fastigheters klimatavtryck

Genom att uppdatera fastighetens uppvärmning till Ekovärme Bio minskar du konkret fastighetens klimatavtryck och främjar lokal och förnybar energiproduktion.

Du kan enkelt uppdatera din Fjärrvärme till förnybart producerad Ekovärme Bio utan dyra investeringar eller ändringsarbeten, och får genast tillgång till den.

Certifierad förnybar värme

Ekovärme Bio produceras med ursprungscertifierad förnybar träbaserad biomassa som anskaffas från certifierade källor. I Finland odlas inte energiskog, utan den biomassa som används som energi kommer från skogsbrukets och skogsindustrins sidoflöden, till exempel pellets och flis. Hållbar biomassa är förnybar energi som inte ökar koldioxidutsläppen vid förbränning. Att förbränning av biomassa ger noll utsläpp baserar sig på EU:s lagstiftning. (REDII-direktivet och utsläppshandelslagstiftningen).

Ekovärme Bios specifika CO2-utsläpp är 0 g/kWh. Beräkningen är baserad på Greenhouse Gas Protocol Scope 1. Läs mer här.

Ursprungsgarantier för förnybar energi

Vi erbjuder förnybar energi med ursprungsgarantier. 

Ursprungsgarantier

Ta kontakt

För mer information