Utsläppsfri Ekovärme Cirkulär för företag

Uppdatera enkelt till CO2-utsläppsfri uppvärmning av fastigheten med Ekovärme Cirkular. ​Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme och spillvärme.

Ta kontakt

Uppdatera enkelt till CO2-utsläppsfri uppvärmning av fastigheten

Genom att uppdatera uppvärmningen till Ekovärme Cirkulär minskar du konkret ditt klimatavtryck och bidrar till att främja lokal och CO2-fri energiproduktion.

Ekovärme Cirkulär kräver inga dyra investeringar eller ändringsarbeten i fastigheten – kan tas i bruk genast.

Certifierad värme

Ekovärme Cirkulär produceras i Helens värmepumpsanläggningar. Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme och spillvärme. Värmepumparna fungerar med ursprungscertifierad utsläppsfri och förnybar vattenkraftsel. Värmepumparnas värmekälla är förnybart renat avloppsvatten eller spillvärme från fjärrkylans returvatten. I Ekovärme Cirkulär leds värmen från värmepumpsanläggningarna längs fjärrvärmenätet till fastigheterna.

Ekovärme Cirkulärens specifika CO2-utsläpp är 0 g/kWh. Beräkningen är baserad på Greenhouse Gas Protocol Scope 1. Läs mer här.

Vi producerar Cirkulär värme av spillvärme

Vi samlar spillvärme från bland annat maskinsalar, elstationer, avloppsvatten och industriprocesser. Värmen styrs via fjärrkylenätet till värmepumpsanläggningarna under Katri Valas park och Esplanadparken. Stora värmepumpar som drivs med certifierad vattenel förädlar värmen till Ekovärme Cirkulär och matar ut den i fjärrvärmenätet.

Kiertolämpö_SV_width1500.jpg

Ta kontakt

För mer information