Priser

Till fjärrvärme kan huvudsakligen fastigheter som ligger vid fjärrvärmenätet i Helsingfors ansluta sig. Kolla priserna och be om offert.

Priset på energi

Pris nu

1.5. - 30.9.

39,96 €/MWh

Sommarperioden

Tidigare pris

1.3. - 30.4.

96,67 €/MWh

Vårperioden

Kommande pris

1.10. - 31.12.

Ilmoitetaan myöhemmin €/MWh

Höstperioden

Priserna är exklusive moms 24 %.
Läs mer om prissättningen av fjärrvärme.

Driftskostnader

  Fjärrvärme 2
radhus, flervåningshus
(avtalat vattenflöde 0,01-2 m3/h)
Fjärrvärme 10
flervåningshus och affärsfastigheter, köpcentrum
(avtalat vattenflöde 2,01-10,0 m3/h)
Fjärrvärme 100
affärsfastigheter, köpcentrum (avtalat vattenflöde 10,1-100,0 m3/h)
Energiavgift (medelpris för 2022) 70,24 €/MWh 70,24 €/MWh 70,24 €/MWh
Vattenflödeavgiften 600 - 6000 €/år 6000 - 20 000 €/år 20 000 - 106 000 €/år

Anslutning

  Fjärrvärme 2
radhus, flervåningshus
(avtalat vattenflöde 0,01-2 m3/h)
Fjärrvärme 10
flervåningshus och affärsfastigheter, köpcentrum
(avtalat vattenflöde 2,01-10,0 m3/h)
Fjärrvärme 100
affärsfastigheter, köpcentrum (avtalat vattenflöde 10,1-100,0 m3/h)
Grundavgift 2200 € 6270 € 17 320 €
Flödesavgift m3/h 4510 € 2475 € 1370 €
Ledningsavgift (m) 75 € 84 € 89 €

Avtalsvillkor

Fjärrvärme avtalsvillkor