Uppsägning av elavtal

Om du tänkt byta elförsäljare och bor kvar på samma adress behöver du inte säga upp ditt avtal. Vi får uppgifterna om det nya avtalet från din nya elförsäljare och gör de nödvändiga ändringarna i det gamla avtalet utifrån detta. Då undviker du att strömmen frånkopplas mellan avtalen.