Disponentel

Disponentel är ett val för professionella. Centraliserad elanskaffning ger enskilda bostads- och fastighetsbolag storkundsfördelar på grossistmarknaden för el.

Elproduktsalternativ inom Disponentel

Portföljförvaltning​

Vår portföljförvaltningstjänst hjälper till med att utnyttja möjligheterna på elmarknaden. El anskaffas för kunden på elmarknaden i förväg enligt en vald anskaffningsplan. Prisnivån är känd i god tid i förväg.

Marknadsprisel​

Marknadsprisel passar bra för kunder som huvudsakligen använder el kvällar och veckoslut. Marknadsprisel har transparent prissättning som ger möjlighet att få ner energikostnaderna genom att flytta förbrukning till förmånliga timmar. ​Priset varierar på timnivå, Yritys Helen är till hjälp vid uppföljningen av energiförbrukningen.  

Fastprisavtal​

I ett fastprisavtal avtalar man om ett fast elpris för hela avtalsperioden. Ett fastprisavtal är bra för kunder som vill veta elpriset i förväg för en längre tidsperiod.

Disponentel är avsedd uteslutande för Disponentbyråer och förbrukningsplatsernas årsförbrukning ska vara över 300 000 kWh.

t. ex. +358501234567