Disponentel

Genom att välja Disponentel får du el till fast pris. Produkten är ett förmånligt alternativ för din disponentbyrås kunder. 

 

Disponentbyrån behöver inte konkurrensutsätta sina nya kunders objekt separat, utan de kan fogas till ett befintligt avtal.

Det lönar sig att välja Disponentel

  • Disponentbyråns nya kunder kan ansluta sig utan separat konkurrensutsättning
  • Förmånlig elprodukt
  • Elen har ett fast pris, som är känt redan före leveransårets början
  • I Disponentel ingår en portföljförvaltningstjänst
t. ex. +358501234567