Disponentel

Genom att välja Disponentel får du el till fast pris. Produkten är ett förmånligt alternativ för din disponentbyrås kunder.

Det lönar sig att välja Disponentel

Disponentbyrån behöver inte konkurrensutsätta sina nya kunders objekt separat, utan de kan fogas till ett befintligt avtal.

  • Disponentbyråns nya kunder kan ansluta sig utan separat konkurrensutsättning
  • Förmånlig elprodukt
  • Elen har ett fast pris, som är känt redan före leveransårets början
  • I Disponentel ingår en portföljförvaltningstjänst
t. ex. +358501234567