För kunder

Hos oss får du kontinuerligt stöd i användningen av fjärrkyla och uppföljningen av energiförbrukningen.

Energiankäytön seuranta

Uppföljning av energianvändingen

Genom att utnyttja vår energiuppföljningstjänst får du en överblick av

  • hur kostnaderna och förbrukningen av el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklats i fastigheten

  • hur energieffektivitetsåtgärderna inverkat och hur fastighetens uppvärmningssystem fungerar

Läs mer och logga in

Tilläggstjänster

Läs vår prislista för tilläggstjänster (PDF) och fråga mer.

Ta kontakt

Lisäpalvelut

Kontakta oss

Fjärrkyla försäljning och kontrakt Skicka e-post
09 617 8015
Fjärrkyla tekniska frågor Skicka e-post
09 617 8012
Byggarbetsplatser 09 617 3016
Dela: