Energieffektiv värmeförsörjning för husbolag

Ett husbolag kan spara upp till 10 % av värmekostnaderna genom att förbättra sin energieffektivitet. Minskning av överflödig uppvärmning innebär även minskad miljöbelastning.

Energibesparing och lämplig temperatur som mål

Uppvärmningsenergin står för upp till 66 procent av energianvändningen i ett bostadshus. Vanligtvis används 20 procent av bostadsvederlaget till värmekostnader. Med förbättrad energieffektivitet vid värmeanvändning kan både energimängd och kostnader minskas, samtidigt som det ökar komforten.  Få husbolag eller serviceföretag som sköter värmesystemet har i nuläget en helhetssyn på hur effektiv bolagets värmeförsörjning är, eller information om variationerna i lägenheternas temperaturer.  

Med dagens teknik är det enkelt att kontrollera energibesparingarna och lämpliga temperaturer. Redan med en liten investering kan man mäta förhållandena inomhus i ett husbolag, så att serviceföretaget kan justera värmeförsörjningen i en mer energieffektiv riktning. Uppgifterna ger också en omedelbar bild av hur olika reparationer och justeringar inverkar på förhållandena. 

Tecken på att ditt husbolag kunde vinna på att förbättra energieffektiviteten i sin värmeförsörjning

  1. Det är för varmt i lägenheterna under uppvärmningssäsongen.
  2. Temperaturen i hörnlägenheterna skiljer sig från de andra lägenheternas temperatur.
  3. Inomhustemperaturen varierar med utomhustemperaturen.

Vår tjänst för energieffektiv värmeförsörjning i husbolag

Helen kiinteistövahti

Kiinteistövahti tjänst

Kiinteistövahti hjälper husbolaget att optimera sin värmeförsörjning. Den förbättrar komforten, sänker värmekostnaderna och gör boendet klimatvänligare. Tjänsten är tillgänglig i hela Finland för alla slags husbolag.

Läs mer

Älykäs lämmönjakokeskus

Smart fjärrvärmecentral

Vår smarta fjärrvärmecentral är en nyckelfärdig lösning: vi sköter allt som har fjärrvärmecentralen att göra (från byte av anordningarna och vidare), mot en fast månadsavgift. Anordningens smarta styrsystem använder energin effektivt och garanterar tillräcklig värmeförsörjning i alla lägen

Läs mer

Patteriverkoston perussäätö

Injustering av radiatornätet

Obalans i radiatornätet är ett vanligt problem i bostadshus i Finland. Ett enkelt sätt att avhjälpa problemet är att injustera radiatornätet, något som spar kostnader för bostadsbolaget och höjer boendekomforten.