Nyhet / 19.3.2019

Helens nya tjänst ger möjlighet att förbättra energieffektiviteten överallt i Finland

Helen erbjuder en ny tjänst för flervåningsbostadshus med fjärrvärme. Tjänsten ger möjlighet att förbättra energieffektiviteten och därmed även minska uppvärmningens miljöpåverkan. Tjänsten är till betydande hjälp för att göra boendet energieffektivare.

 Helen erbjuder nu den nya energieffektiviseringstjänsten enkelt och förmånligt till alla flervåningsbostadshus med fjärrvärme i hela landet. I den landsomfattande tjänsten Kiinteistövahti får kunderna med hjälp av mätare information om fastighetens inomhusklimat: om temperaturen och fukthalten i bostäderna. På basis av mätdata kan bostadsbolaget optimera fastighetens uppvärmningssystem, ge bostäderna en behagligare inomhustemperatur och samtidigt minska uppvärmningens miljöpåverkan. Genom att optimera temperaturen kan bostadsbolagen få ned energikostnaderna med i medeltal 5 %. Med hjälp av fuktvakten kan eventuella fuktproblem åtgärdas i tid.  

– Vårt mål när det gäller att utveckla fjärrvärmen är att energieffektiviseringstjänsterna ska vara tillgängliga för så många som möjligt. I framtidens smarta energisystem är bostadsbolagen en viktig del av styrningen av energisystemet: de fungerar som värmelager och balanserare av energisystemet, samtidigt som de också själva vinner på det, säger direktör Marko Riipinen på Helen.  

Helen har redan tidigare startat ett omfattande energieffektiviseringsprojekt tillsammans med Helsingfors stads hyresbostäder Heka. I projektet utnyttjas en motsvarande IoT-lösning för att göra uppvärmningen av hyresbostäderna energieffektivare och optimera temperaturen i bostäderna. Projektet omfattar cirka 50 000 bostäder och sammanlagt över 90 000 boende. Resultaten av projektet har varit mycket positiva.

Fjärrvärmen och utnyttjandet av energidata utvecklas tillsammans med kunderna

 Helen utvecklar fjärrvärmen samt tjänsterna kring utnyttjande av energidata och förbättrande av boendeförhållandena tillsammans med kunderna. En rad bostadsbolag och disponenter samt några av Finlands största fastighetsägare på riksnivå har deltagit i utvecklingsarbetet. Responsen från kunderna bekräftar de beskrivna fördelarna med tjänsterna. Vid den fortsatta utvecklingen satsar Helen på att identifiera olika användares behov ännu bättre, så att energieffektiviseringen kan genomföras på så bred front som möjligt.  

Utöver tjänsten Kiinteistövahti förnyas fjärrvärmen också via smarta fjärrvärmecentraler: smarta värmeväxlare som kan styras blir snabbt vanligare, vilket ytterligare ökar bostadsbolagens möjligheter att förbättra energieffektiviteten. Samtidigt ger de smarta fjärrvärmecentralerna möjlighet till förbrukningsflexibilitet inom fjärrvärme, optimering av värmeproduktionen och minskning av utsläppen i stor skala.  

Fjärrvärme är Finlands populäraste uppvärmningsform och över 90 procent av fastigheterna i Helsingfors värms med fjärrvärme. Över 500 000 helsingforsare och 2,8 miljoner finländare bor i flervåningshus med fjärrvärme.

Läs mer om tjänsten: Kiinteistövahti

 Fakta:

  • I tjänsten Kiinteistövahti får kunderna med hjälp av mätare information om fastighetens inomhusklimat: om temperaturen och fukthalten i bostäderna.  
  • Med hjälp av tjänsten kan bostadsbolagen få ned energikostnaderna med i medeltal 5 %.
  • Tjänsten omfattar redan nu cirka 50 000 av Helsingfors stads hyresbostäder.
  • Priset för tjänsten är 41 euro per månad, vilket är mindre än 3 % av värmekostnaderna för en genomsnittlig fastighet med fjärrvärme. Månadspriset påverkas av bostadsbolagets storlek och antalet mätare som installeras.
  • Tjänsten Kiinteistövahti fungerar bra tillsammans med en smart fjärrvärmecentral.

Harjannetie