Priser – Månadsvärme Fastighet

Månadskostnad för uppvärmning av hem Fjärrvärmeenergi och grundavgifter från och med 1 januari 2024.

Fjärrvärmen kommer att förnyas år 2024

Vi kommer att förnya fjärrvärme-produkterna för våra konsument-, bostadsrätts- och företagskunder i början av nästa år. Bekanta dig med de viktigaste förändringarna.
Läs mer

Energipris från 1.1.2024

0 % moms

  €/MWh
Januari 102.47
Februari 100.64
Mars 93.87
April 80.61
Maj 49.73
Juni 36.73
Juli 31.84
Augusti 33.71
September 46.04
Oktober 69.06
November 88.41
December 95.81
  1. Verifierad energipris
  2. Prognos för energipris

Energipriset baseras på fastighetens månadsförbrukning och fjärrvärmens energipris. Energipriset ändras varje månad och nya priser uppdateras alltid den 1 januari och 1 juli för ett år i taget.

Vid uppdateringen informerar vi alltid om de bekräftade priserna för de kommande sex månaderna och ger en prisprognos för de kommande sex månaderna så att du alltid har en 12-månaders synlighet på priserna. Priserna inkluderar inte moms.

Energipriset baseras på den mängd värmeenergi du använder och dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och desto mer varmvatten som används, desto mer värmeenergi förbrukas. Energipriset beräknas genom att multiplicera denna förbrukning med energipriset för den aktuella månaden.

Det totala priset för fjärrvärme kommer att öka med en uppskattad genomsnittlig andel på 0,5 procent jämfört med år 2023.

Grundavgift från 1.1.2024

Grundavgiften är en månatlig avgift baserad främst på fastighetens användningsförmåga. Användningsförmågan bestäms av den maximala dagliga genomsnittliga effektförbrukningen mätt mellan 1 oktober och 31 mars under de föregående 36 månaderna.

Grundavgiften tar också hänsyn till kundspecifika energieffektivitetseffekter, vilket beräknas utifrån fjärrvärmens returtemperatur från fastigheten. Om koefficienten är 1 påverkar det inte grundavgiften.

Grundavgiften granskas en gång om året och förändringar träder i kraft den 1 juli.

Användningskraft Grundavgift per år (moms 0%)
0–87 kW 74 €/kW*
87 kW 6 438 €
87–210 kW 55 €/kW
210 kW 13 203 €
210–650 kW 32 €/kW
650 kW 27 283 €
Yli 650 kW 24 €/kW

*Minst 706 €/år.

Exempelpriser

Stor byggnad med 80 lägenheter

Byggnadsarean är cirka 6 700 m2. Energianvändningen för att värma lokaler och hushållsvatten årligen är 600 MWh. Användningskraften är 180 kW och energieffektiviteten är 1,00. I detta fall är fjärrvärmepriset följande:

  • Grundavgift cirka 11 500 €/år
  • Energipris i genomsnitt 49 200 €/år
  • Totala avgifter i genomsnitt 60 700 €/år

Priserna är baserade på 1.1.2024 prislistan (0 % moms).

Energieffektivitetseffekt

Grundavgiften tar också hänsyn till kundspecifika energieffektivitetseffekter, vilket beräknas utifrån fjärrvärmens returtemperatur från fastigheten och timmesvisa mätningar mellan den 1 oktober och 31 mars under de föregående 36 månaderna.

Energieffektivitetseffekten är koefficienten som används i beräkningen av grundpriset och varierar mellan 0,7-1,6. För de flesta fastigheterna är koefficienten 1,00, vilket innebär att den genomsnittliga returtemperaturen är mellan 35-45°C. En grad motsvarar en energieffektivitetseffekt på 0,02 mellan 20-35°C och 0,03 mellan 45-60°C.

Användningskraft och Energieffektivitetseffekt ta hänsyn till 2 decimaler.

Användningskraft mellan 0-87 kW

Exempel: Användningskraft 50,00 kW och energieffektivitetseffekt 1,00

(50 kW * 74 €/kW) * 1,00 = 3 700 €/år

Användningskraft mellan 87-210 kW

Exempel: Användningskraft 100,00 kW och energieffektivitetseffekt 1,10

[ 6 438 € + (100-87) kW * 55 €/kW ] * 1,10 = 7 868 €/år

Användningskraft mellan 210-650 kW

Exempel: Användningskraft 500,00 kW och energieffektivitetseffekt 0,90

[ 13 203 € + (500-210) kW * 32 €/kW ] * 0,90 = 20 235 €/år

Användningskraft över 650 kW

Exempel: Användningskraft 1 000,00 kW och energieffektivitetseffekt 1,00

[ 27 283 € + (1 000-650) kW * 24 €/kW ] * 1,00 = 35 683 €/år

Andra Priser

När du beställer en fjärrvärmeanslutning kommer vi att föra fjärrvärmeröret till fjärrvärmeavläsaren. Dessutom kommer vi att granska entreprenörens installationsplan och inspektera utrustningen innan den tas i drift.

Läs mer om anslutningspriser (pdf)

Service Pris
Rådgivning om fjärrvärme Gratis
Service för utrustningsförnyelse Gratis
Övervakning av förbrukningstjänst Gratis
Tilläggstjänster Se prislista 

Cirka 10-40% av en fastighets värmeförbrukning används för uppvärmning av tappvarmvatten. Fjärrvärmefakturan visar den faktiska energiförbrukningen där energin som används för att värma vatten inte är separerad. Du kan dock uppskatta proportionen av betalningen som används för uppvärmt varmt vatten enligt följande:

Om det behövs kan du uppskatta förbrukningen av varmt vatten genom att multiplicera varmvattenförbrukningen med det allmänna genomsnittet på 0,4. Multiplicera sedan förbrukningen av varmt vatten (m³) med det genomsnittliga priset på uppvärmning av vatten, som baseras på Helen's energipriser, €4,01/m³ (vilket antar att varmt vatten används jämnt under hela året, från prislistan av 1.1.2024 på €69/MWh * 0,058MWh/m³). Den priset för 2023 var €4,09/m³. Den uppskattade betalningen inkluderar inte mervärdesskatt (moms), och för betalning som inkluderar 24% moms, multiplicera den uppskattade betalningen med en faktor på 1,24. Den uppskattade betalningen tar inte heller hänsyn till fjärrvärmeavgifter.

Effekten av varmt vatten på energiavgiften (moms 0%) = varmvattenförbrukning (m³) * 0,4 * €4,01/m³

En separat undermätare kan också installeras i fastigheten för varmt tappvarmvatten, vilket ger exakta mätningsdata för kostnaderna för varmt tappvarmvatten.

Ekovärme Bio

Ekovärme Bio produceras med förnybar biodling som är baserad på trä och är inköpt från certifierade leverantörer och verifieras med ursprungscertifikat.

2,90 €/MWh (alv. 0 %)

Läs mer

Ekovärme Cirkulär

Ekovärme Cirkulär produceras i Helen's värmepumpsanläggningar. Värmeursprunget verifieras med de ursprungscertifikat för förnybar värme och spillvärme som beviljas av Energimyndigheten.

5,90 €/MWh (alv. 0 %)

Läs mer

För mer information