Avtalsvillkor och registrar

På den här sidan hittar du avtalsvillkor för våra el- och fjärrvärmekunder och småskaliga producenter samt information om våra register och vår dataskyddspraxis.

Avtalsvillkor för elkunder

Elförsäljnings- och elavtalsvillkoren tar bl.a. upp allmänna frågor som gäller ingående av avtal, mätning och fakturering av elförbrukningen samt avtalsändringar.


Tjänsteavtalet för hushåll

E-laskun käyttönotto on helppoa.

Avtalsvillkor för fjärrvärmekunder

Kaukolämpö on saatavilla kaikkialle Helsinkiin.

Avtalsvillkoren för fjärrvärme tar upp frågor som gäller ingående av avtal, överföring av värme, avtalat vattenflöde, värmeleverantörens ledningar och utrustning, kundens fjärrvärmecentral och uppvärmningsutrustning, mätning och fakturering av värme, säkerheter, avtalsändringar och fel i leveransen.

Avtalsvillkor för småskaliga elproducenter

Småskaliga elproducenter kan sälja sin överskottsel till oss. Läs villkoren för småskaliga producenter som ansluter sig till och är verksamma i eldistributionsnätet.

Aurinkopaneelit.

Behandling av personuppgifter och användningsvillkoren för webbtjänster

Energiaa kuluu kotona moneen toimintoon.

Behandling av personuppgifter och användningsvillkoren för webbtjänsterna finns nedan.