Behandling av personuppgifter

Här berättar vi hur vi behandlar våra kunders personuppgifter.

Läs igenom texten noga så att du förstår vår praxis när det gäller personuppgifter och deras behandling.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är Helen Ab.

Helen Ab FO-nummer: 2630573-4
Besöksadress: Kampgränden 2, 3 vån., Helsingfors
Postadress: 00090 Helsingfors
Telefon: 09 6171
Webbtjänst: www.helen.fi

DATABEHANDLING HOS HELEN

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och på flera olika sätt. Vid all behandling av personuppgifter iakttar vi behövliga skyddsåtgärder och dataskyddslagstiftningens principer. Läs nedan hur vi behandlar olika typer av uppgifter. Om vi gör betydande ändringar i uppgifterna informerar vi dig på det sätt som anges i slutet av texten.

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

ÄNDRINGAR I BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Helen förbehåller sig rätten till ändringar i behandlingen av personuppgifter. Vi informerar om eventuella ändringar på vår webbplats. Ändringarna kan vara nödvändiga för att utveckla våra tjänster eller till exempel på grund av ändringar i lagar som gäller saken.

För mer information


Avtalsvillkor och registrar

Här hittar du avtalsvillkor och registrar av elförsäljning och överföring


Användningsvillkor för webbtjänster


Praxis för direktmarknadsföring

Dela: