Praxis för direktmarknadsföring

Vi vill att vår marknadsföring ska vara så meningsfull som möjligt för våra nuvarande och framtida kunder. 

Vi vill att våra kunder tycker att vår marknadsföring är intressant och nyttig. Genom direktmarknadsföring når vi potentiella kunder och berättar för dem och våra nuvarande kunder om nya erbjudanden och tjänster.


Allmänt om direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring är reklam som kan göras traditionellt eller elektroniskt. Till traditionell direktmarknadsföring hör telefonförsäljning och per brev skickad direktmarknadsföring. Elektronisk direktmarknadsföring är till exempel reklam som skickas via e-post eller sms.

Direktmarknadsföring hos Helen
Vi riktar endast elektronisk direktmarknadsföring till kunder och andra personer som har på förhand givit sitt samtycke. Till skillnad från elektronisk direktmarknadsföring kräver traditionell direktmarknadsföring inte kundens förhandssamtycke och är tillåten om kunden inte separat har förbjudit detta.

Samtycke samlas in genom att kryssa i en ruta varmed kunden godkänner behandlingen av sina personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring. Vi ber om samtycke till exempel när du köper en ny produkt eller tjänst, registrerar dig till Helens tjänster (Oma Helen), deltar i en utlottning eller tävling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också kontrollera lov och förbud relaterade till direktmarknadsföring genom att ringa vår kundtjänst.

Helen skickar endast ett rimligt antal direktmarknadsföringsmeddelanden som vi tror kan intressera dig.

Beroende på innehållet i kommunikationen är Helens kommunikation inte alltid direktmarknadsföring. Meddelanden kan också skickas till kunder för andra ändamål än marknadsföring. Exempelvis genom kundkommunikation håller vi våra kunder informerade om de produkter och tjänster som är relaterade till deras kundrelation, samt om avtalsvillkor och prisändringar. Dylik kommunikation kan inte förbjudas av kunden.

Du kan läsa mera om Helens behandling av personuppgifter i allmänhet här.


Kundens rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål
Kunden har rätt att vägra att ta emot elektronisk direktmarknadsföring, i vilket fall vi inte längre skickar någon direktmarknadsföring.

Vi informerar dig om rätten att förbjuda direktmarknadsföring i samband med varje direktmarknadsföringsmeddelande. Du kan förbjuda Helens direktmarknadsföring: 1) genom annulleringslänken i e-postmeddelandet, 2) genom att logga in på appen Oma Helen och under Min kundinformation – kundinformation fliken avmarkera kryssrutan för direktmarknadsföring, 3) genom att logga in på Helens kundtjänst och under sidan ”Uppdatera din kontaktinformation” gå till fliken kundinformation och där avmarkera kryssrutan för direktmarknadsföring, 4) genom att meddela vår kundtjänst om förbudet eller 5) genom tjänsten för begränsning av direktmarknadsföring (https://www.asml.fi/kieltopalvelut/ gäller endast telefonförsäljning).

För mer information


Avtalsvillkor och registrar

Här hittar du avtalsvillkor och registrar av elförsäljning och överföring


Användningsvillkor för webbtjänster


Behandling av personuppgifter