Utlåning av mätare

Förbrukningsmätare lånas ut på biblioteken.

Mätare tjänsten har upphört i Energiatorget.

Låna mätare från biblioteket

Förbrukningsmätare lånas ut på biblioteken i Södra Haga, Östra centrum, Jakobacka, Gamlas, Gårdsbacka, Degerö, Drumsö, Malm, Malmgård, Åggelby, Böle, Sockenbacka, Norra Haga, Parkstad, Bocksbacka, Skomakarböle, Tölö, Vallgård, Vik och Nordsjö samt i Bokbussen och på Bibliotek 10.

Mer info om mätarna och hur de används finns.

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Det är bra att låna en förbrukningsmätare om din elförbrukning plötsligt ökat eller om du tycker att din elförbrukning är påfallande hög. Mätaren är lätt att använda och utlånas för en vecka i taget. En förbrukningsmätare kan användas för att mäta apparater som är stickproppsanslutna. Det går alltså inte att mäta spisens eller bastuaggregatets förbrukning med den.  

Med en förbrukningsmätare kan du hitta energibovarna i ditt hem. Till exempel kan det hända att man glömt stänga av infrysningsknappen på frysen. Många saker som kan förefalla obetydliga kan höja elförbrukningen. Bara en sådan sak som att alltid ha tv:n i standbyläge kostar cirka 7 euro per år. Även en ny energisnål apparat kan förbruka dubbelt mer om luftcirkulationen är hindrad.

Nya apparaters elförbrukning anges i genomsnittsvärden. När du lånar en förbrukningsmätare från oss kan du själv mäta exakt hur mycket en apparat förbrukar. En apparats förbrukning påverkas bland annat av effekten, användningstiden, temperaturreglagets inställning, användningssättet, placeringen och skötseln. 

I tabellen nedan kan du se hur mycket el olika elapparater förbrukar per år och vad det kostar