Bruksanvisning för elektronisk girering

I anvisningarna förekommer CTRL+bokstav vilket betyder att man trycker på control- och bokstavstangenten. Om det i anvisningen står t.ex.: "tryck på CTRL+C", tryck ner control-tangenten (Ctrl) och håll den nere tills du har tryckt på c-tangenten.

Start

  1. Öppna Internet-kontakten ifall den inte redan är öppen.

  2. Öppna den elektroniska giroblanketten som kom som bilaga med e-posten. I de flesta e-postprogram sker det genom att klicka dubbelt på bilagans namn eller bild.

  3. Om du vill minska på mängden betalningsuppgifter som skall matas in kan du överföra betalningsuppgifterna till bankens service med hjälp av bankens streckkod. Du kan kopiera bankstreckkoden från giroblankettens nedre del: måla bankstreckkodens nummerserie noggrant med musen och tryck på CTRL+C. Klicka på länken till den bank, vars Internet-betalningssystem du har användarrätt till och genom vilken du vill betala räkningen.

  4. På webbläsaren öppnas ingångssidan för betalningssystemet till den bank du valt. Om du vill använda bankstreckkoden som hjälp, kan du läsa anvisningarna i följande stycke.

Streckkodens användning i bankens service

  1. Efter att du har loggat in dig, välj "NY BETALNING".

  2. Klicka på streckkodens läs-knapp som finns på blanketten.

  3. Streckkodens läsfönster blir synligt på bildskärmen. För markören till läsfönstrets textfält och tryck på CTRL+V. Klicka på läsfönstrets "OK"-knapp. Nu borde streckkodens uppgifter framträda på giroblankettens fält.

  4. Fyll i Mottagarens namn -fält.