E-Faktura

Vi rekommenderar dig ett elektroniska e-faktura, som du kan beställa på internetbank. E-faktura är ett säkert, bekvämt och ekologiskt sätt att ta emot och betala fakturor. 

Så här beställer du e-faktura

Läs goda erfarenheter av e-fakturan och beställ e-fakturan med hjälp av anvisningen nedanför.

Logga in på din nätbank

Ta fram den senaste el- eller fjärrvärmefakturan.

Välj e-fakturaavtal

Följa nätbankens anvisningar att beställa e-faktura. Välja Helen Oy i listan över fakturerare och ange fakturans referensnummer som identifikationsuppgift i det begärda fältet.

Bestämma om kodkänning

Bestämma on du vill kodkänna varje fakturan separat eller välja att e-fakturorna debiteras ditt konto automatiskt.

Kolla och skicka

Kolla uppgifterna och skicka anmälan.

Håll koll på posten

Följande faktura kan ännu komma på papper, men därefter kommer fakturan som e-faktura direkt till nätbanken.

Färdig

Härav behöver du bara kontrollera fakturan och godkänna att betalningen dras från ditt konto.

Observera det här om e-fakturering

  • E-faktura anmälning kopieras automatiskt till alla gällande och kommande elavtal.
  • E-fakturorna finns också i vår online-tjänst på sidan Fakturor.
  • Om du avanmälar din e-fakturaavtal, e-fakturering av alla gällande elavtal.
  • Om du vill avanmäla en separat avtal, kan du göra det på vår kundtjänst.

För mer information


Faktuering

Här hittar du informationen om faktuering.


Kontonummer


Så läser du fakturan


Framflyttning av förfallodagen


Inkasso


Energifinansiering


Direktbetalning


Mobilepay-fakturering


Digital postlåda Kivra

Med Kivra tar du emot, betalar och arkiverar du behändigt alla dina viktiga dokument som digital post.


Goda erfarenheter av e-faktura