E-Faktura

Vi rekommenderar dig ett elektroniska e-faktura, som du kan beställa på internetbank. E-faktura är ett säkert, bekvämt och ekologiskt sätt att ta emot och betala fakturor. 

Så här beställer du e-faktura

Logga in på din nätbank

Ta fram den senaste el- eller fjärrvärmefakturan.

Välj e-fakturaavtal

Följa nätbankens anvisningar att beställa e-faktura. Välja Helen Oy i listan över fakturerare och ange fakturans referensnummer som identifikationsuppgift i det begärda fältet.

Bestämma om kodkänning

Bestämma on du vill kodkänna varje fakturan separat eller välja att e-fakturorna debiteras ditt konto automatiskt.

Kolla och skicka

Kolla uppgifterna och skicka anmälan.

Håll koll på posten

Följande faktura kan ännu komma på papper, men därefter kommer fakturan som e-faktura direkt till nätbanken.

Färdig

Härav behöver du bara kontrollera fakturan och godkänna att betalningen dras från ditt konto.

Observera det här om e-fakturering

  • E-faktura anmälning kopieras automatiskt till alla gällande och kommande elavtal.
  • E-fakturorna finns också i vår online-tjänst på sidan Fakturor.
  • Om du avanmälar din e-fakturaavtal, e-fakturering av alla gällande elavtal.
  • Om du vill avanmäla en separat avtal, kan du göra det på vår kundtjänst.

Läs goda erfarenheter av e-fakturan

Läs mer

För mer information